Webinars en bijeenkomsten

Er zijn én worden veel webinars, bijeenkomsten en congressen gegeven over ons vakgebied en over onderwerpen die ons vakgebied raken. Hieronder een overzicht van webinars, bijeenkomsten en congressen die nog worden gegeven en waar u zich voor kunt opgeven. Daaronder treft u een overzicht aan van webinars, bijeenkomsten en congressen die al hebben plaatsgevonden, met in sommige gevallen een link zodat u deze op uw gemak nog eens kunt terugzien. 

Save the date: Najaarscongres Vereniging van Grondbedrijven

13-11-2024
De Vereniging van Grondbedrijven zal op woensdag 13 november 2024 haar Najaarscongres houden in de Reehorst in Ede. Het programma zal zoals gebruikelijk boeiende en actuele presentaties omvatten en uiteraard is er voldoende tijd om uw collega's te spreken. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit interessante congres. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Graag tot dan!

Save the date: regiobijeenkomst Noord-Holland/Almere op 12 september 2024

12-09-2024
Deze netwerkbijeenkomst is bedoeld voor de gemeentelijke ‘grondbedrijvers’ in de regio Noord-Holland en Almere en vindt plaats in de gemeente Haarlemmermeer. Het thema is: vernieuwen en verbinden en u kunt zich uiterlijk 15 augustus 2024 aanmelden.

Modernisering grondbeleid: zorg voor goed gemeentelijk opdrachtgeverschap aan taxateurs

03-09-2024
In deze kennissessie wordt ingegaan in op de rol van een gemeente of marktpartij als opdrachtgever van taxaties aan de hand van de nieuwe taxatierichtlijn. Het ministerie neemt u mee in de voortgang van de acties uit de Kamerbrief over de modernisering van het grondbeleid. Paul Nelisse (RICS) gaat inhoudelijk in op de nieuwe taxatierichtlijn en de hierbij gemaakte keuzes. Daarna gaan deelnemers en experts met elkaar in gesprek over hoe gemeenten deze taxatierichtlijn in de praktijk kunnen toepassen. Deze kennissessie is bedoeld voor gemeenten, gebiedsontwikkelaars, corporaties en kennisinstellingen.

Kennisbijeenkomst voor provinciale, regionale en lokale versnellingstafels

02-07-2024
Op dinsdag 2 juli van 12:00 tot 18:00 organiseert de Landelijke versnellingstafel woningbouw de allereerste kennisbijeenkomst voor provinciale, regionale en lokale versnellingstafels in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Gedurende de bijeenkomst delen we ervaringen en kennis met elkaar. Want samen komen we verder en gaan sneller!

Regiobijeenkomst VvG Zuid-West: Kostenverhaal, financiële bijdragen en betaalbare woningbouw onder de Omgevingswet

26-06-2024
Op 26 juni 2024 hebben we Joop van den Brand bereid gevonden ons een middag bij te praten over de onderwerpen kostenverhaal, financiële bijdragen en de regiefunctie voor betaalbare woningbouw onder de Omgevingswet.

De warmtetransitie: realiseren van publieke belangen

20-06-2024
Van overheden - gemeenten en provincies in het bijzonder - wordt regie en geld verwacht om het publieke belang van de warmtetransitie te realiseren. Maar zij kunnen niet zonder de betrokkenheid van marktpartijen. Ondertussen is nieuwe wetgeving in aantocht, die hierop inspeelt. Deze ontwikkelingen hebben - nu reeds - grote gevolgen voor de praktijk. Croon Huith nodigt u daarom graag uit voor de kennissessie “De warmtetransitie: realiseren van publieke belangen” op donderdag 20 juni 2024.

Webinar vervolg Didam-arrest

07-06-2024
De Advocaat-Generaal heeft de Hoge Raad in zijn conclusie geadviseerd om de regels van het Didam-arrest te verduidelijken en te beperken. Om te duiden wat dit advies betekent voor de praktijk, organiseren Anne Van Wijk - Driessen en Tycho Lam van Hekkelman Advocaten en Notarissen op vrijdag 7 juni van 10.30 tot 11.30 uur een webinar over de inhoud van de conclusie en de gevolgen daarvan.

Voorjaarscongres Vereniging van Grondbedrijven

05-06-2024
De Vereniging van Grondbedrijven verheugt zich om het Voorjaarscongres in de prachtige stad Kampen te houden en kijkt uit naar een inspirerende bijeenkomst. Het programma zal zoals gebruikelijk boeiende presentaties omvatten, interactieve excursies en netwerkmogelijkheden. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit interessante congres. Noteer alvast 5 juni 2024 in uw agenda.

Verduidelijking en beperking van het Didam-arrest?

30-05-2024
Advocaat-generaal (AG) Snijders heeft de Hoge Raad in zijn conclusie van 24 mei 2024 in de bodemprocedure van de Didamzaak geadviseerd om de regels van het Didamarrest van de Hoge Raad uit 2021 te verduidelijken en beperkt en beperken. Manfred Fokkema en Antoine Broesterhuizen van Infense Advocaten zullen aanstaande donderdag 30 mei 2024 in een Journaal Vastgoedrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk stilstaan bij dit advies en zullen ingaan op de mogelijke gevolgen voor de praktijk als het advies wordt opgevolgd.

Dag van de Ruimtelijke Ordening

30-05-2024
Onze ruimte is waardevol en schaars, dat vraagt om heldere keuzes. Verschillende regio’s vragen om een verschillende aanpak. Of het nu gaat om het versterken van steden en dorpen, opwekken van duurzame energie of een juiste balans tussen landbouw en natuur. De kracht van het kiezen staat centraal tijdens de Dag van de Ruimtelijke Ordening, eerder bij u bekend als NOVI-conferentie.

Raad op Zaterdag op 25 mei 2024

25-05-2024
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseren jaarlijks meerdere online en fysieke bijeenkomsten onder de naam Raad op Zaterdag. Deze dagen staan in het teken van elkaar ontmoeten, kennis opdoen en informatie delen. Tijdens de Raad op Zaterdag wordt u in verschillende deelsessies bijgepraat over diverse actuele onderwerpen. Op zaterdag 25 mei a.s. staat onder andere het onderwerp Grip op grondbeleid op de agenda.

Startbijeenkomst Kennisnetwerk Onteigeningen

14-05-2024
Werkzaam bij overheden? Dan is deze uitnodiging voor u! Of u nu een doorgewinterde expert bent, die graag zijn kennis deelt, of juist een nieuwkomer die de basis wil leren. Deze kennisnetwerkbijeenkomst heeft tot doel om professionals uit de onteigeningspraktijk te verbinden om zo van elkaars kennis en ervaringen te leren. De focus voor deze eerste bijeenkomst is: de ingrijpende veranderingen op onteigeningsvlak door de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de impact op uw werk.

Actualiteiten Awb

23-04-2024
Nysingh organiseert een studiemiddag (vol) én de online studieochtend 'Actualiteiten Awb'. Tijdens deze studiemomenten staat de actuele rechtspraak op het terrein van het bestuursrecht centraal.

Flexwoningen en de omgevingswet

04-04-2024
Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. De wet bundelt en vereenvoudigt regels en procedures. Maar wat betekent de wet voor het snel realiseren van flexwoningen? Het webinar van Platform31 geeft antwoord op die vraag op 4 april 2024 van 13.00 - 14.00 uur.

Omgaan met onrendabele top bij binnenstedelijke herontwikkeling

05-03-2024
Gemeenten werken samen met ondernemers in de retail, horeca, vastgoed en cultuursector aan de vitaliteit van hun binnensteden. Een grote opgave is de transformatie van vastgoed naar nieuwe woonfuncties of andere functies die het profiel van de binnenstad versterken. Met daarbij ook aandacht voor de benodigde aanpassingen in het openbaar gebied. Vaak worstelen gemeenten samen met vastgoedeigenaren met het probleem van een onrendabele top waardoor binnenstedelijke vernieuwing maar moeizaam van de grond komt. Hoe kun je als gemeente, in samenwerking met partners, hiermee omgaan? Tijdens deze digitale kennissessie wordt dieper op deze vraag in gegaan.

Optoppen als oplossing voor de wooncrisis?

09-02-2024
Haarlem kampt met een aanzienlijk tekort aan betaalbare woningen. Het aantal woningen in Nederland moet toenemen om de wooncrisis op te lossen. Een mogelijke oplossing is het optoppen van bestaande gebouwen, een praktijk die al sporadisch in Haarlem plaatsvindt. Is het mogelijk en wenselijk voor de gemeente om het optoppen op een dusdanige manier te bevorderen dat er binnen tien jaar minstens duizend biobased woningen aan Haarlem worden toegevoegd?

Bijeenkomst grondbeleidsinstrumenten Voorkeursrecht en Onteigening onder de Omgevingswet

07-02-2024
Op 7 februari 2024 organiseren het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam en de Vereniging van Grondbedrijven een regiobijeenkomst over twee grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht en onteigening) onder de omgevingswet. Jolande de Vries van De Lorijn raadgevers o.g. zal ingaan op de toepassing van deze twee instrumenten. Wat is er veranderd? Waar moet ik rekening mee houden als ik deze instrumenten wil inzetten en wat zijn daarbij de valkuilen?

Beter benutten van bestaande bedrijventerreinen

06-02-2024
Op de bestaande bedrijventerreinen speelt de verduurzamingsopgave. Tijdens dit webinar wordt besproken in welke mate de ruimtelijke opgave en de verduurzamingsopgave in gezamenlijkheid kan worden opgepakt.

WoCoDa

25-01-2024
De WoCoDa is de dag waar woonprofessionals samen komen om de laatste trends van de woningmarkt te bespreken en te presenteren. De bouwopgave is groot in Nederland. Hoe gaan we de bouw van 900.000 woningen halen? Diverse woonconcepten dragen bij aan de versnelling van nieuwbouw maar bieden ook oplossing binnen de bestaande bouw. WoCoDa is de verbindende dag voor alle woonconcepten in Nederland. Maak kennis met tientallen woonconcepten op één dag.

Hoe gemeenten woningbouw kunnen versnellen met actief grondbeleid

23-01-2024
Beleidsmakers, marktpartijen en praktijkprofessionals zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de woningbouw in steden te versnellen. Met het oog daarop werkt het ministerie van BZK aan de modernisering van het grondbeleid. In de tussentijd kunnen gemeenten ook met de bestaande instrumenten voor actief grondbeleid al veel bereiken. Toch worden deze niet vaak toegepast. In dit webinar werd verkend we hoe de koudwatervrees van gemeenten voor actief grondbeleid is weg te nemen. U kunt dit webinar terugkijken.

Webinar over versnellen woningbouw en gebiedsontwikkeling

18-01-2024
Dit webinar is bedoeld voor iedereen die bezig is met het realiseren van meer woningen en het optimaal benutten van de ruimte in de stad. Tijdens dit webinar gingen Jeroen Hatenboer en Sander Gelinck in op vragen en dilemma’s rondom gebiedsontwikkeling en transformatie en op welke manieren grondbeleid kan helpen bij gebiedsontwikkeling, hoe transformatie van gebouwen en gebieden woningbouw kan versnellen en hoe het Expertteam Woningbouw kan helpen in het proces, de businesscase en een optimale samenwerking tussen partijen. U kunt dit webinar terugkijken.

Op naar een toekomstbestendige portefeuillestrategie

19-12-2023
Een heldere portefeuillestrategie is cruciaal voor een veerkrachtige vastgoedportefeuille in de toekomst. Maar hoe bereik je dat? Vastgoedportefeuilles van beleggers, overheden en grote bedrijven dienen steeds meer doelen. Naast marktpositie en risico-rendementsverhouding zijn ESG-doelen steeds belangrijker en komen er meer wettelijke regels. Dit heeft grote gevolgen voor de besluitvorming over en het beheer van vastgoedportefeuilles.

Bijeenkomst advies Rli

07-12-2023
Praat mee over de route naar toekomstbestendige bedrijventerreinen! De Rli organiseert op donderdagmiddag 7 december van 14.00 -17.00 uur een bijeenkomst naar aanleiding van zijn onlangs verschenen advies Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Grip op woningleegstand

07-12-2023
Hoe kan het dat zoveel woningen leeg staan, terwijl het woningkort enorm is en wachttijden almaar langer worden? Als gemeente wilt u meer grip op deze problematiek. Meld u aan voor dit webinar op 7 december van 10-11 uur en ontdek welke instrumenten in uw situatie werken bij de aanpak van woningleegstand. Wilt u een effectiever leegstandsbeleid? En bent u benieuwd hoe andere gemeenten woningleegstand aanpakken? Companen organiseert met VNG een webinar waarin we voorbeelden uit de praktijk bespreken. Hoe gaat bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam leegstand met leegstandsverordeningen te lijf?

Spelen met transformatieopgaven

24-11-2023
Met de serious game Transform leert u vanuit verschillende rollen onderhandelen, samen tot heldere afspraken en tot een goede samenwerking te komen. Nieuwsgierig? Op vrijdag 24 november kunt u het spel zelf spelen en ondervinden hoe het spel u kan helpen in de samenwerking met andere stakeholders in uw transfomatieproject.

Kostenverhaal en financiële bijdragen onder de Omgevingswet

23-11-2023
In het najaar van 2023 organiseert Hekkelman verschillende webinars over de Omgevingswet en de diverse veranderingen die dit met zich mee zal brengen. U kunt zich kosteloos inschrijven.

Dag van de Volkshuisvesting

20-11-2023
Op 20 november is de eerste editie van de Dag van de Volkshuisvesting in ‘s-Hertogenbosch. Op deze dag komen we samen rond de centrale thema’s woningbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Ruimtedialoog Stad en Regio in Ontwikkeling

09-11-2023
Op 9 november organiseert het PBLin samenwerking met de ministeries van BZK en I&W en diverse andere organisaties de tweede Ruimtedialoog, een middag met als thema Stad en Regio in Ontwikkeling. U kunt compacte lezingen verwachten over ruimtelijke kwaliteit, circulaire economie in de ruimte, woonwijken van de toekomst, gezond leven in de stad, over natuur en landbouw verweven, over energienetwerken.

Spagaat op de woningmarkt

06-11-2023
De verkiezingsprogramma's doorgelicht door experts over het spanningsveld tussen de betaalbaarheid en het verduurzamen van de huidige en nieuwe woningvoorraad. Welke politieke partij scoort het best?

Projectbezoek aan gemengde wijk op getransformeerd industrieterrein Oisterwijk

02-11-2023
Tijdens dit projectbezoek krijgt u meer te horen over deze complexe herontwikkeling, over het proces dat onder meer omvatte het onderhandelen met de betrokken publieke en private partijen om te komen tot een plan, het verzorgen de bestuurlijke en politieke terugkoppeling, opstellen en beheren van de grondexploitatie, sturen het planologisch traject en begeleiden de realisatie van het project.

Najaarscongres VvG op 1 november 2023

01-11-2023
Op woensdag 1 november 2023 zal ons Najaarscongres plaatsvinden in de Reehorst in Ede. Ditmaal met als thema: Investeren in de ruimtelijke ontwikkeling: het spel en de spelers. We hebben verschillende spelers als spreker uitgenodigd: overheden (rijk, provincie en gemeenten) en marktpartijen (ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties). Hoe is de samenwerking in de gebiedsontwikkeling? Elke speler heeft zijn eigen investeringsstrategie (niet alleen financieel). Hoe vind je elkaar? Waarom handelt een speler, zoals hij handelt? En hoe vind je elkaar als spelers?

Kaderrichtlijn Water onder Omgevingswet

26-10-2023
In het najaar van 2023 organiseert Hekkelman verschillende webinars over de Omgevingswet en de diverse veranderingen die dit met zich mee zal brengen. U kunt zich kosteloos inschrijven.

Lunchwebinar ‘Complexe binnenstedelijke opgaven: rolbewustzijn en leidende principes als sturingsmechanisme’

18-10-2023
Tijdens het webinar ‘Complexe binnenstedelijke opgaven: rolbewustzijn en leidende principes als sturingsmechanisme’ dat Stadszaken en Twynstra Gudde op woensdag 18 oktober van 12.00 tot 13.00 uur organiseren, leert u aan de hand van de praktijk hoe je verschillende deelbelangen vanuit de markt en overheid aan elkaar verbindt en de markt met een goede propositie ertoe beweegt te investeren.

Webinar Woningbouwatelier

18-10-2023
WikiHouse is een innovatieve en toegankelijke oplossing voor gemeenten en woningcorporaties die betaalbare, duurzame en stikstofarme woningen willen bouwen. Het is gebaseerd op een open-source ontwerp en maakt gebruik van houten zelfbouwpakketten voor grondgebonden woningen. WikiHouse vermindert bouwkosten tot 25%, is stikstofvrij, energiezuinig en maakt gebruik van biobased materialen. Tijdens dit webinar leert u meer over WikiHouse.

Transformatie Zuidplein Rotterdam

11-10-2023
Rondom het Zuidplein in Rotterdam vindt een grootschalige gebiedsontwikkeling plaats. Sinds 2016 maakt het gebied een grote transformatie door. Denk aan een nieuw Kunstenpand met theater en bibliotheek, een 50-meterzwembad, herinrichting van het bus- en metrostation en een aantal nieuwe woningen. Ook kreeg Winkelcentrum Zuidplein een upgrade. Tijdens dit projectbezoek bekijken we hoe zo’n grootschalige gebiedsontwikkeling – met veel verschillende functies, partijen en belangen – ‘tijdens de verbouwing’ toch kan blijven functioneren. Dit projectbezoek is een gezamenlijk initiatief van het programma Stedelijke Transformatie en Kern.

Najaarwebinar 'Actualiteiten grondverwerving'

10-10-2023
Tijdens dit jaarlijkse najaarswebinar ‘Actualiteiten Grondverwerving’ van Nysingh Academy werd u in anderhalf uur weer op de hoogte gesteld van de relevante ontwikkelingen in de grondverwervingspraktijk. Er werd onder meer stilgestaan bij recente Koninklijke Besluiten, rechtspraak inzake de schadeloosstelling, Wvg, gedoogplichten en uiteraard ook bij de veranderingen onder de Omgevingswet.

Dag van de Stad

09-10-2023
De Dag van de Stad vindt dit jaar in Arnhem plaats. Het thema is: De stad van dichtbij. De opgaven in onze steden zijn divers en complex. Hoe vang je de klappen van de klimaatcrisis op? Hoe pak je de sociale ongelijkheid aan? Hoe kunnen we wonen haalbaar en betaalbaar houden voor alle inwoners? Kortom: hoe kunnen we jouw stad en ons land inrichten zodat we sterk en veerkrachtig om kunnen gaan met verschillende uitdagingen?

Lokale energie-oplossingen bij netcongestie voor gemeenten

02-10-2023
Hoe speelt u als gemeente een rol in het realiseren van lokale energie-oplossingen in uw gemeente? Hoe houdt u rekening met netcongestie? En met welke partijen heeft u te maken? Tijdens dit webinar zult u horen welke stappen u moet zetten om oplossingen te laten slagen.

Online webinar Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT)

28-09-2023
Op 28 september 2023 organiseerden de RVO, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VAN DER BOUW een webinar over de stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen.

Seminar toekomstgericht bouwen

28-09-2023
Op 28 september 2023 organiseert Ten Holter Noordam het jaarlijks seminar gebiedsontwikkeling bij Dudok aan de Maas met als onderwerp Toekomstgericht bouwen.

Symposium: Reducing land take - examples from abroad

27-09-2023
Terugdringen van verstedelijking: hoe doe je dat? De EU-doelstelling ‘No Net Landtake in 2050’ heeft planologisch Nederland verrast. Afgelopen juli werden de plannen duidelijker. Andere landen zijn al langer bezig om het aantal hectares verstedelijking terug te dringen. Wat kan Nederland daarvan leren? Dat is het onderwerp van het symposium dat het PBL op 27 september a.s. organiseert.

Online sessie: Contracteren over projectontwikkeling onder de Omgevingswet en het Didam-arrest

21-09-2023
Op donderdag 21 september 2023 heeft Manfred Fokkema van Infense Advocaten een online webinar gegeven over contracteren over projectontwikkeling onder de Omgevingswet en het Didam-arrest. U kunt het overzicht van de slides op onze website teruglezen. Wilt u het webinar terugzien? Mail dan naar manfred.fokkema@infense.nl.

Kavelruil in een veranderend landschap

20-09-2023
Nederland heeft veel opgaven in een relatief klein gebied. In de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied wordt op zoek gegaan naar oplossingen per gebied voor het werken aan natuurherstel, bodemverbetering, klimaatverandering en de kwaliteit van het binnenwater. Bodem- en watergestuurd wordt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wat zijn de eerste conclusies uit de provinciale gebiedsplannen? In hoeverre is een instrument als nationale of een provinciale grondbank nodig? En, hoe kan het kavelruilinstrument hier een rol in vervullen? Wat zijn de kansen? Tijdens deze themadag hoort u deskundigen en wetenschappers met verhalen, tips en aandachtspunten uit en voor de praktijk!

Netcongestie bij stedelijke transformaties

12-09-2023
Wilt u meer weten over netcongestie problematiek bij woningbouw in stedelijke transformatiegebieden? Kom dan naar het webinar op 12 september. U verdiept uw kennis over de relatie tussen netcapaciteit en gebiedsontwikkeling, verkent oplossingen en leert hoe u in uw eigen praktijk rekening kunt houden met netcapaciteit.

Hoge Raad besproken: Géén Haviltex!

05-09-2023
Hoge Raad besproken: Géén Haviltex! In deze zaak prevaleert de letterlijke tekst van een vaststellingsovereenkomst boven de partijbedoelingen. Uitleg van een vaststellingsovereenkomst waarin is bepaald dat, in afwijking van het Haviltex-criterium, de letterlijke tekst van de overeenkomst prevaleert boven eventuele partijbedoelingen, zodat de rechter de bepalingen uit de overeenkomst uitsluitend grammaticaal dient uit te leggen en toe te passen.

Regionale werksessies Startbouwimpuls

30-08-2023
Op 30 en 31 augustus en op 5, 6 en 7 september 2023 organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vijf regionale sessies over de Startbouwimpuls. In de regiosessies zullen de resultaten van deze groslijst en de best-practices, worden gedeeld, zal informatie gegeven worden over het beoordelingsproces en wordt ingegaan op veelgestelde vragen. U kunt ook in gesprek gaan met specialisten en een antwoord krijgen op uw vragen, bijvoorbeeld over de aanvraag die u (als gemeente in samenwerking met andere partijen) voorbereidt.

Webinar Nota Ruimte

29-06-2023
Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Ons land is beperkt in omvang, maar wordt steeds drukker en voller. Er zijn diverse transitievraagstukken die om een andere aanpak en meer ruimte vragen. Alle belangen brengen we samen in de nieuwe Nota Ruimte. De Nota Ruimte biedt een langetermijnvisie op ons land en zal antwoord geven op de vraag hoe we met de schaarse ruimte omgaan en tegelijkertijd onze ambities kunnen waarmaken. Op donderdag 29 juni organiseert het Team Nota Ruimte van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10.00 tot 11.00 uur hierover een webinar.

Webinar Startbouwimpuls

22-06-2023
Op donderdag 22 juni a.s. organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een webinar over de Startbouwimpuls. De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen. Daardoor dreigen deze projecten te vertragen of on hold te worden gezet. De digitale sessie is bedoeld om medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen te informeren over de regeling Startbouwimpuls. Daarnaast gaat het ministerie in gesprek over het proces om de komende maanden te komen van een eerste, globale inventarisatie van projecten tot de uiteindelijke formele aanvragen en beoordelingen.

Terugkijken webinar Startbouwimpuls

20-06-2023
Op 20 juni 2023 organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een webinar over de Startbouwimpuls. De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen. Daardoor dreigen deze projecten te vertragen of on hold te worden gezet. Doel van deze digitale sessie was om medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen te informeren over de regeling Startbouwimpuls. Daarnaast ging het ministerie in gesprek over het proces om de komende maanden te komen van een eerste, globale inventarisatie van projecten tot de uiteindelijke formele aanvragen en beoordelingen.

Tweedaagse cursus ‘Dilemma’s in de Zuidwestelijke Delta’

14-06-2023
Nederland staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. Met name in het landelijk gebied komen veel acute maatschappelijke opgaven samen. Partijen moeten de handen ineenslaan. Er is nieuwe samenwerking nodig. Hierin is (juridische) kennis noodzakelijk om de maatschappelijke opgaven met de (grond)eigenaren en –gebruikers handen en voeten te geven. Tijdens deze tweedaagse cursus wordt u meegenomen in de diverse (juridische) aspecten die spelen en/of gaan spelen. Diverse sprekers, vanuit onderwijs, wetenschap en praktijk zullen u informeren en activeren.

Voorjaarscongres VvG op 7 juni 2023 in Nijmegen

07-06-2023
Samen met de gemeente Nijmegen organiseert de Vereniging van Grondbedrijven een mooi congres op woensdag 7 juni 2023. Een stad waar historie en vernieuwing hand in hand gaan. Zoals gebruikelijk in de ochtend een mooi inhoudelijk programma met als thema: Slagkracht in roerige tijden. En na de lunch kunt u kiezen uit 4 interessante middagexcursies. Graag tot dan!

Symposium Regio Noord-Holland en Almere

25-05-2023
Op 25 mei a.s. zal het symposium van de Vereniging van Grondbedrijven regio Noord-Holland en Almere plaatsvinden. Dit keer kunnen gemeentelijke ‘grondbedrijvers’ in de regio Noord-Holland en Almere op bezoek gaan bij de gemeente Amsterdam. Het thema is facilitair grondbeleid in de transformatiegebieden Oostenburg en Cruquiuseiland.

Wonen en werken mengen in transformatiegebieden

16-05-2023
Bedrijventerreinen komen vaak in beeld om te transformeren naar gemengde woon-werk gebieden. Maar bedrijven kunnen en willen niet altijd zomaar verhuizen. Kunnen bedrijven en woningen in dezelfde wijk samengaan? En hoe kun je dat bereiken met oog voor ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid? Jorn Koelemaij (Platform31), Bas van Rossum (gemeente Amsterdam), Aysin Yavas-Aktas en Gerrie Ruijsink (gemeente Zaanstad) gaven tijdens dit webinar voorbeelden van functiemenging in de praktijk.

Webinar ‘Baanbrekend Didam-arrest krijgt vervolg’

11-04-2023
Op 4 april 2023 is arrest gewezen in de zaak, die eerder heeft geleid tot het baanbrekende Didam-arrest. Het betreft het arrest in de bodemprocedure. Tycho Lam en Anne van Wijk van Hekkelman Advocaten en Notarissen hebben op 11 april 2023 een webinar gegeven over de praktische gevolgen van dit arrest. U kunt dit webinar terugkijken.

Cursus Didam-arrest

14-03-2023
Deze cursus over het Didam-arrest wordt aangeboden door Ploum advocaten op 14 maart 2023 van 15.30 - 17:30 uur. De docenten zijn mr. Tjinta Terlien en mr. Alexandra Danopoulos.

Webinar samenwerking met ontwikkelaars

09-03-2023
Dit online webinar werd door Aedes georganiseerd op donderdag 9 maart 2023. Hierin werd met concrete voorbeelden een beeld geschetst van hoe de ideale samenwerking eruitziet met handvaten en praktisch advies over hoe je samen met ontwikkelaars tot het optimale nieuwbouwresultaat komt.

Bijeenkomst De Zeeuwse agrarische grondmarkt, kavelruilen in Zeeland en agrofiscaliteit

03-03-2023
Het landelijk gebied vormt een groot deel van de Zeeuwse identiteit. De Provincie Zeeland werkt aan een perspectief voor een toekomstgerichte landbouwsector waarbij ook maatschappelijke opgaven een rol spelen. De complexiteit en omvang van de opgaven vergt meer dan ooit samenwerking tussen particulieren en overheden. Welke vormen zijn denkbaar om samen te werken en hoe ziet de huidige Zeeuwse grondmarkt er uit? Welke (grond)instrumenten zijn beschikbaar en wat kan Kavelruilbureau Zeeland voor de bedrijfsvoering betekenen? Tijdens deze interactieve middag krijgt u hierover informatie van deskundige sprekers.

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

16-02-2023
Om te voorzien in de enorme woningbehoefte, is snelle transformatie van gebieden en gebouwen essentieel. Een slimme aanpak is nodig, want Nederland heeft nog meer prangende opgaven. We moeten bijvoorbeeld verduurzamen, werken aan klimaatadaptatie en biodiversiteit herstellen. En we willen dat onze wijken gezond, veilig en bereikbaar zijn. Met voorzieningen en werkgelegenheid in de buurt. Al deze opgaven doen een beroep op de schaarse ruimte. Door slim te combineren, kunnen we deze opgaven in samenhang versnellen en toekomstbestendige woongebieden creëren. Zo voegen we kwaliteit toe aan onze steden en dorpen. Tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 16 februari gaat u aan de slag om tot succesvolle transformatie te komen.

Webinar Didam-arrest VI: de touwtjes strakker aangetrokken

13-02-2023
La Gro Geelkerken Advocaten organiseert een webinar over het Didam-arrest op maandag 13 februari 2023 van 16:00 uur tot 17:00 uur waarin u bijgepraat wordt over de meest recente ontwikkelingen in de jurisprudentie: in de afgelopen paar maanden zijn verschillende uitspraken verschenen waarin het Didam-arrest mogelijk juist strenger wordt toegepast dan in de uitspraken daarvoor. Kan worden gesproken van een gewijzigde koers in de rechtspraak? Wat betekent dit voor uw praktijk? En hoe moet u hiermee omgaan bij het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten?

Webinar Van inrichting naar milieubelastende activiteit

09-02-2023
Op donderdag 9 februari 2023 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar Van inrichting naar milieubelastende activiteit. Het webinar wordt verzorgd door Sandra Anzion.

Gelderse kansen voor gebiedsontwikkeling

18-01-2023
Wilt u meer weten over ruimtelijke herontwikkeling in Gelderland en hoe provincie Gelderland en Oost NL hierbij kunnen ondersteunen? Kom dan naar de netwerkmiddag over gebiedsontwikkeling speciaal voor de Gelderse gemeenten in de Mauritskazerne te Ede. In een middag wordt u bijgepraat over de kansen die provincie Gelderland vanuit haar fondsen als OHG (Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij van Gelderland) of PFG (Perspectieffonds Gelderland) u als gemeente kan bieden. En we nemen u mee in een mooi voorbeeld, de Mauritskazerne. Deelname is geheel gratis.

Webinar ‘Didam-arrest: stand van zaken’

21-12-2022
Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad het baanbrekende Didam-arrest. Kort samengevat zijn daarin beperkingen gesteld aan de contractsvrijheid van overheden. Hekkelman organiseerde op woensdag 21 december 2022 een webinar met Tycho Lam, Anne van Wijk en Renske Burgers.

Samenwerken bij bouw sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden

13-12-2022
De woningbouwopgave in Nederland is groot, ook in de sociale huursector. Woningcorporaties zijn een belangrijke partner bij de bouw van 250.000 nieuwe sociale huurwoningen tot en met 2030. Om deze opgave ook binnenstedelijk te realiseren moeten corporaties hun krachten bundelen met gemeenten en ontwikkelaars. Op 13 december 2022 organiseert Platform31 een webinar, dat in het teken staat van deze samenwerking. Hoe kunnen we de samenwerking bij de bouw van sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden vormgeven en verbeteren?

Één jaar na Didam - Actualiteiten gelijke kansen bij gronduitgifte en andere overheidscontracten

06-12-2022
Het Didam-arrest bracht een stroom aan lagere rechtspraak en rechtsliteratuur op gang en inmiddels zijn we een jaar verder. Tijd om te bezien welke (stel)regels uit deze ontwikkelingen kunnen worden ontwaard. U kunt zich opgeven voor dit webinar van Dirkzwager.

Bijeenkomst omgaan met Didam

22-11-2022
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM, VNG en Vereniging van Grondbedrijven heeft prof. dr. ir. Arjan Bregman van het Instituut voor Bouwrecht een handreiking geschreven over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. De handreiking biedt ondersteuning bij de implementatie van het Didam-arrest en omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als een-op-een transacties.

Webinar ‘Bouwvrijstelling stikstof van tafel: hoe nu verder?

16-11-2022
Hekkelman organiseerde een webinar over de gevolgen van de Porthos-uitspraak behandeld werd. U kunt dit webinar terugkijken.

Webinar Q&A Porthos-uitspraak

16-11-2022
Op 16 november 2022 organiseerde Hekkelman een webinar waar de Porthos-zaak behandeld werd. U kunt dit webinar terugkijken.

Najaarscongres Vereniging van Grondbedrijven: bouwen, bouwen, bouwen #hoedan

02-11-2022
De Vereniging van Grondbedrijven hoopt op 2 november 2022 fysiek haar Najaarscongres te kunnen organiseren in de Reehorst te Ede. Dit najaarscongres is een congres van tempo maken. Samen optrekken en elkaar informeren hoe we de keten van bouwen weer kunnen laten “swingen”! De aanmelding is inmiddels gesloten. U kunt zich opgeven voor de reservelijst via: info@vvg.nl. Mochten er afmeldingen komen, dan wordt er contact met u opgenomen.

Webinar kostenverhaal

13-10-2022
Niek van der Heiden en Constantijn Hageman (beiden werkzaam voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaven op 13 oktober 2022 een webinar over kostenverhaal onder de omgevingswet. In het tweede deel van het webinar kwamen voorbeeldregels kostenverhaal aan bod.

Transformatie winkelgebieden: Projectbezoek Schalkwijk Haarlem

07-10-2022
Het winkelcentrum van Schalkwijk in Haarlem is een goed voorbeeld van een gebied waar een ingrijpende transformatie plaatsvindt. Met ruim 70 eigenaren is het een complexe opgave. Tijdens een projectbezoek op 7 oktober wordt ingegaan op de landelijke transformatieopgave en zoomen we in op de aanpak in Schalkwijk. Dit projectbezoek is een gezamenlijk initiatief van het programma Stedelijke Transformatie en Kern.

Implementatiedag Omgevingswet

27-09-2022
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert een Implementatiedag Omgevingswet live in Spant! in Bussum. Tijdens deze dag is er aandacht voor verschillende thema’s die belangrijk zijn met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bouwkosten onder druk

20-09-2022
De bouwkosten zijn een serieus probleem voor de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld voor het verkleinen van het woningtekort en het verduurzamen van alle gebouwen. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de stijgende bouwkosten? Op welke manier moeten we hiermee omgaan en welke maatregelen kunnen we nemen om de prijzen te laten zakken? Is deze situatie ook een kans om de dingen anders te doen? Tijdens dit programma presenteert Colliers hun bouwkostendossier en wordt er ingegaan op de oorzaken, gevolgen en de kansen van de bouwkostenstijging.

Dag van de Ontwerpkracht

06-07-2022
De aanpak van de grote opgaven, als de klimaatcrisis, energieopgave, landbouw- en voedseltransitie, biodiversiteit en het huisvestingsvraagstuk zal leiden tot een ‘wederombouw’ van Nederland. Hoe zorgen we dat de beoogde doelen worden bereikt én de ruimtelijke kwaliteit wordt verhoogd? De beroepsverenigingen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen en planologen organiseert deze dag voor vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, zoals ontwerpers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

Grondeigendom Omgevingswet

06-07-2022
In verband met de publicatie van de Handreiking grondeigendom Omgevingswet organiseerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven een interactieve digitale sessie.

Nadeelcompensatie Omgevingswet

29-06-2022
In verband met de publicatie van de Handreiking nadeelcompensatie Omgevingswet organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven een interactieve digitale sessie.

Denk mee over de energietransitie in de leefomgeving

23-06-2022
Op 23 juni 2022 organiseren de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (SKG) en Nationaal Programma RES een tweede kennisbijeenkomst over het thema Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling.

Voorjaarscongres Vereniging van Grondbedrijven

22-06-2022
De Vereniging van Grondbedrijven hoopt samen met de gemeente Almere op 22 juni 2022 fysiek haar Voorjaarscongres te kunnen organiseren in Almere, waar de Floriade wordt gehouden. Thema's die aan de orde zullen komen zijn: circulair bouwen en eventdriven gebiedsontwikkeling. Noteer deze datum alvast in uw agenda en kunnen wij elkaar ontmoeten in Almere!

Projectbezoek: De Caai Eindhoven

09-06-2022
Waar ooit de modernste melkfabriek van Nederland stond, staat binnenkort de modernste stadswijk van Eindhoven. Het oude Campinaterrein transformeert naar De Caai: een living lab met huur- en koopappartementen. Hier jagen innovatie en design nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voeding en welzijn aan. Én vinden bewoners en makers elkaar in de overtuiging dat het allemaal groener en gezonder kan en mag. Bent u benieuwd naar de achtergronden en ervaringen bij de transformatie van dit gebied? Ga mee met Platform31 op projectbezoek, neem een kijkje bij De Caai en laat u inspireren!

Online kennissessie: Didam-arrest en gemeentelijk grondbeleid

07-06-2022
Is een-op-een verkoop van grond of onroerend goed nog toegestaan? Sinds het Didam-arrest leven er bij gemeenten veel vragen over het gemeentelijk grondbeleid. Laat u informeren tijdens deze online kennissessie van het Expertteam Woningbouw.

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

02-06-2022
Gebiedstransformaties kunnen substantieel bijdragen aan de woningbehoefte en ook zorgen voor toekomstbestendige en betaalbare woongebieden, die inclusief, gezond, duurzaam en veilig zijn. Tijdens het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie werden ervaringen gedeeld en werd besproken wat er nodig is om gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen.

Regiodag Gemeentefinanciën 2022: Utrecht

23-05-2022
Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Er zal tijdens deze regiodagen onder andere een workshop gehouden worden met als onderwerp Grondbeleid en de Omgevingswet: bent u er klaar voor?

Groen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

23-05-2022
Groen draagt op verschillende manieren bij aan maatschappelijke doelen. Waterberging, hittestress, biodiversiteit, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en recreatie zijn hiervan voorbeelden. Bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen staan deze doelstellingen wel eens onder druk in de zoektocht naar een optimale inrichting van een gebied. Daar komt bij dat niet al het groen ook een daadwerkelijke functie heeft om de maatschappelijke doelen te behalen. Tijdens een online themasessie van Platform31 op 23 mei a.s. verkent u de kansen van groen en ontdekt u hoe u deze kansen kunt verzilveren.

Regiodag Gemeentefinanciën 2022: Den Bosch

18-05-2022
Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Er zal tijdens deze regiodagen onder andere een workshop gehouden worden met als onderwerp Grondbeleid en de Omgevingswet: bent u er klaar voor?

Webinar Didam-arrest III: handvatten uit rechtspraak en praktijk

17-05-2022
Bijna een half jaar na de spraakmakende uitspraak begint het effect van het Didam-arrest op de praktijk langzaam duidelijk te worden. De eerste rechterlijke uitspraken zijn verschenen en schetsen voorzichtig de kaders waarbinnen overheden en marktpartijen zich moeten bewegen. Op 17 mei 2022 organiseert La Gro Geelkerken Advocaten van 16:00 – 17:00 uur een derde webinar over dit arrest.

Regiodag Gemeentefinanciën 2022: Zwolle

17-05-2022
Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Er zal tijdens deze regiodagen onder andere een workshop gehouden worden met als onderwerp Grondbeleid en de Omgevingswet: bent u er klaar voor?

Webinar CPO over Didam-arrest

25-04-2022
In het arrest Didam bepaalde de Hoge Raad dat de verkopende overheid aan potentiële kopers gelijke kansen moet bieden. In het gratis webinar 'Vastgoedland na Montferland' bespreken Steven Bartels (hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit) en Tycho Lam (advocaat Hekkelman advocaten en notarissen en advocaat van één van de eisende partijen in Didam) de gevolgen van het arrest vanuit zowel civiel- als bestuursrechtelijk perspectief.

Het capaciteitsvraagstuk en opdrachtgeverschap

19-04-2022
De woningnood in Nederland is groot. De ambitie van het kabinet is om 100.000 woningen per jaar te bouwen, waarvan een groot deel binnenstedelijk. Binnenstedelijke transformaties zijn complex in vele opzichten en vragen specifieke kennis en kunde. Professionals die ideeën uitvoerbaar maken – projectmanagers, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, maar ook bouwers en aannemers – zijn op dit moment schaars. Hoe ga je om met het capaciteitsvraagstuk bij stedelijke transformatieprojecten? Daarover organiseert het programma Stedelijke Transformatie op 19 april 2022 een tweede online themasessie.

Symposium Gebiedsontwikkeling

14-04-2022
Er moeten meer huizen komen, liefst snel. Hoe kun je dit als gemeente faciliteren? Wat betekent dit voor de verhoging van de kwaliteit van je stad? Stedelijke gebiedsontwikkeling is er niet eenvoudiger op geworden. Gemeenten worstelen met het tekort aan beschikbare ruimte, met het versnipperd grondbezit en met de kosten van gebiedsontwikkeling. Daarnaast doen nieuwe uitdagingen voor, zoals de uitrol van een toekomstbestendige laadpaleninfrastructuur. Tijdens dit online event van Binnenlands Bestuur en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland delen praktijkdeskundigen hun ervaring en bieden handvatten om mee aan de slag te gaan.

Lunchlezing Bruggen: Slopen! En hergebruiken.

13-04-2022
Deze lunchlezing wordt verzorgd door Platform WOW en is de derde lunchlezing in een reeks van drie over het thema 'Bereikbaar, beschikbaar en veilig, zo kan het ook!' In deze lezing komt de laatste fase van het gebruik van bruggen aan de orde (slopen en hergebruiken).

Webinar Omgevingswet

12-04-2022
Een webinar van Ploum advocaten op 17 maart 2022 tussen 14.00-16.45 uur.

Stadsnatuur als rechtspersoon

30-03-2022
In deze nieuwe programmareeks ‘The Voice of Urban Nature’ van Pakhuis de Zwijger wordt gezocht naar manieren om samen mét de natuur te bouwen en de stad te zien als natuurgebied. Dit is het thema van de gezamenlijke inzending van de gemeenten Almere en Amsterdam voor Floriade Expo 2022. In dit zesde programma staan de rechten van de natuur centraal.

Serious game: Spelen met transformatieopgaven

25-03-2022
Met de serious game Transform leert u vanuit verschillende rollen te onderhandelen, samen tot heldere afspraken en tot een goede samenwerking te komen. De spelers verplaatsen zich in bewoners, de gemeente of de projectontwikkelaar. U probeert samen vanuit de verschillende belangen tot één oplossing voor de wijk komen. En dat betekent samen in gesprek gaan. De gesprekken leiden uiteindelijk tot een invulling van de wijk.

Webinar Didam-arrest: gronduitgifte door overheidslichamen aan banden gelegd

17-03-2022
Een webinar van La Gro Geelkerken Advocaten op 17 maart 2022 tussen 16.00-17.00 uur.

Roadmap voor gebiedsontwikkelingen na HR-arrest ‘Didam’

10-03-2022
Een webinar van Weebers Vastgoedadvocaten op 10 maart 2022 tussen 11.00-12.00 uur.

Rotterdams Transformatiecongres

21-02-2022
Het Rotterdams Transformatiecongres vond plaats in De Doelen. U kunt dit congres nu terugkijken.

Tweedelig webinar grondbeleidsinstrumentarium

10-02-2022
Hoe kunnen instrumenten als kostenverhaal en financiële bijdragen helpen bij gebiedsontwikkeling? Welke kosten kan ik na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer verhalen en welke juist wel? Hoe kan via onteigening worden bijgedragen aan grote maatschappelijke opgaven? Wat verandert er met de Omgevingswet op het gebied van nadeelcompensatie? Wat moet ik straks doen om een voorkeursrecht te kunnen vestigen? Dit en nog veel meer komt u te weten tijdens dit webinar. In een interview met inhoudelijke experts wordt ingegaan op vaak gestelde vragen en heeft u tevens de mogelijkheid om zelf vragen te stellen.

Selectieprocedure verplicht bij grondverkoop door overheden

02-02-2022
Een webinar van Dirkzwager op woensdag 2/2/22 van 14.00-15.30 uur door Tony van Wijk, Jasper Molenaar, Joske Hagelaars en Frank Cornelissen. Dit webinar kunt u terugkijken.

Geef richting, maak ruimte

01-02-2022
Op 1 februari vond de online bijeenkomst plaats naar aanleiding van het advies ‘Geef richting, maak ruimte’. U kunt deze livestream terugkijken.

Eén op één grondverkoop na Didam-arrest van 26 november 2021: mogelijkheden en aandachtspunten

27-01-2022
Een webinar van Ploum op donderdag 27/1/22 door Tjinta Terlien (bouw & aanbestedingsrecht) en Eline Jansen (bestuursrecht). U kunt dit webinar terugzien.

Webinar 'Gelijke kansen bij grondverkoop: de verdiepingsslag'

27-01-2022
Een webinar van Hekkelman op donderdag 27/1/22 van 15.30-17.00 uur door Tycho Lam en Matthijs Mutsaers. Na twee webinars over het arrest gegeven te hebben, volgt nu een de 'verdiepingsslag'. In dit webinar deelt Hekkelman aan de hand van concrete praktijkgevallen hun eerste adviezen over het Montferland-arrest met voldoende ruimte om tijdens het webinar vragen en casussen in te brengen. U kunt dit webinar terugzien

Gelijke kansen bij gronduitgifte: hoe verder na het arrest van de Hoge Raad in de Didam-zaak?

26-01-2022
Een webinar van de Academie van de Rechtspraktijk op woensdag 26/1/22. Willem van der Werf, Marc Houweling, Jan Brugman, Helen Amerika en Friso de Zeeuw, sprekers uit de projectontwikkeling, de gemeente en de advocatuur, zullen met elkaar - in een paneldiscussie onder leiding van Wouter Kurpershoek - de consequenties voor de praktijk bespreken. U kunt dit webinar terugzien.

Webinar Didam-arrest: gronduitgifte door overheidslichamen aan banden gelegd

25-01-2022
Een webinar van La Gro Geelkerken Advocaten. U kunt dit webinar terugkijken.

Webinar 'Gelijke kansen bij grondverkoop

18-01-2022
Een webinar van Hekkelman op dinsdag 18/1/22 door Tycho Lam en Matthijs Mutsaers over de gevolgen van het arrest vanuit aanbestedings-, bestuurs- en privaatrechtelijk perspectief. Dit webinar kunt u terugkijken.

Het Didam arrest in een uur; mogelijkheden en uitdagingen bij grondverkoop en ontwikkeling

13-01-2022
Een webinar van CMS op donderdag 13/1/22 door Petra Heemskerk en Edmon Oude Elferink. U kunt dit webinar (nogmaals) bekijken.

Gevolgen voor verkoop van vastgoed en grond door gemeenten en overheden

13-01-2022
Een webinar van Pot Jonker op donderdag 13/1/22 van 15.30-17.30 uur door Jan Coen Binnerts en Marieke Dankbaar.

Bespreking arrest HR 26/11/21 door Hekkelman advocaten en notarissen

22-12-2021
Tijdens dit webinar gingen Tycho Lam en Matthijs Mutsaers in op de gevolgen van het arrest vanuit aanbestedings-, bestuurs- en privaatrechtelijk perspectief. U kunt dit webinar (nogmaals) bekijken.

Gebiedsontwikkeling in spoorzones

15-12-2021
Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde een online themasessie waarin de kansen en belemmeringen van bouwen in de directe omgeving van het spoor zal worden verkend. In veel steden staan spoorzones in de schijnwerpers en de verstedelijkingsopgave richt zich dan ook steeds vaker op deze gebieden omdat deze goed bereikbaar zijn en er vaak goede voorzieningen in de directe omgeving zijn. U kunt dit webinar terugkijken.

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

09-12-2021
Tijdens deze online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet kunt u alles over de implementatie te weten komen, zoals aansluiten, oefenen en vullen. Verder ziet u in live demo's de ontwikkelingen van de bouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Masterclass grondbeleid en kavels voor woonvarianten senioren

08-12-2021
Tijdens deze online masterclass grondbeleid en kavels voor woonvarianten senioren zullen Guido Mertens, adviseur grondbeleid, en Maarten Hoorn, projectleider stedelijke transformatie in op ontwikkelingen binnen het grondbeleid. Aan de hand van een modelnota (maatschappelijk) grondbeleid, belichten zij op uw lokale context, vragen en dilemma’s en verder zullen zij de aanpakken, lessen en kansen van gemeenten die woonvariaties voor senioren hoog op lokale agenda hebben staan nader toelichten.

Bespreking arrest HR 26/11/21 door prof. dr. ir. A.G. Bregman

07-12-2021
Tijdens de contactgroep Grondzaken van 7 december 2021 heeft prof. dr. ir. A.G. Bregman het arrest van de Hoge Raad van 26/11/21 besproken en vragen van gemeenten beantwoord. De VvG dankt Arjan Bregman hartelijk voor zijn bereidheid zijn kennis met de leden van de VvG te willen delen. U kunt de opname van deze bespreking (nogmaals) bekijken.

Masterclass gezondheid en gebiedsontwikkeling

01-12-2021
Op 1 december 2021 wordt er een livecast gehouden vanuit de Groningse Puddingfabriek waarbij de inzichten uit eerdere bijeenkomsten die we dit jaar hebben georganiseerd over gezondheid en gebiedsontwikkeling worden gedeeld, aangevuld met inzichten en ervaringen van gebiedsontwikkelaars uit het Noorden van ons land. Over hoe gebieden de gezondheid kunnen bevorderen en welke ruimtelijke inrichting, functies en activiteiten nodig zijn om gezond stedelijk leven in wijken en gebieden te kunnen versterken en waarborgen.

Transformatie van winkelgebieden

29-11-2021
De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseren gezamenlijk een themaweek met online bijeenkomsten en excursies, waarin de transformatie van winkelgebieden onder de loep genomen worden.

Praktijkreeks Middensegment effectief bedienen

24-11-2021
Bent u bezig met het huisvesten van huishoudens met een middeninkomen en worstelt u met de vragen hoe, wanneer en onder welke omstandigheden u beschikbare instrumenten kunt inzetten? In september is Platform31 hiervoor een praktijkreeks voor gemeenten gestart om het middensegment effectief te bedienen.

Spreekuur Omgevingswet met Jeroen Huijben van het Ministerie van BZK

23-11-2021
Tijdens het Spreekuur Omgevingswet beantwoorden inhoudsdeskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet uw vragen over implementatie van de Omgevingswet in de breedste zin. In dit spreekuur zal Jeroen Huijben van het Ministerie van BZK tussen 13.00-13.30 uur aanschuiven. U kunt hem dan al uw vragen stellen over het Aanvullingsspoor Grondeigendom. Grijp uw kans en stel de vragen die u heeft!

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

03-11-2021
Platform31 organiseert deze leerkring waarin inspiratie, vragen en ervaringen gedeeld worden over de combinatie van maatregelen voor de klimaatadaptie en energietransitie.

Dag van de Stad

01-11-2021
Werk jij ook aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s? Omcirkel dan maandag 1 november in jouw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2021 in Heerlen. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

Technische briefing Regeling huisvesting aandachtsgroepen

12-10-2021
De huisvesting van aandachtsgroepen staat onder druk. De specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) stimuleert gemeenten om passende woon- en verblijfsruimten te bouwen. De RHA staat vanaf 28 oktober 2021 open tot en met 25 november 2021 17.00 uur. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en de aanvragen die positief worden beoordelen krijgen een toekenning zolang er budget is. Er is € 31 miljoen (inclusief btw, exclusief uitvoeringskosten) beschikbaar.

Hoe vind je geschikte locaties voor flexwoningen?

29-09-2021
Op 29 september 2021 organiseerde Platform31 het eerste webinar uit de Praktijkreeks Flexwonen, waarin het ging om de vraag hoe je als gemeente, woningcorporatie en/of bouwer geschikte locaties vindt voor flexwoningen. Tijdens het webinar werd hierop ingegaan en werd antwoord op deze vraag gegeven in de vorm van praktijkvoorbeelden, ontwerpstudies en een handige tool.

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

16-09-2021
De vakgroep Gebiedsontwikkeling van de TU Delft heeft privaat georganiseerde participatie onderzocht, waarbij onder andere gekeken werd naar de drijfveren van private partijen om participatie te organiseren, de kosten en baten, de misverstanden en de valkuilen alsook naar overheidsbetrokkenheid bij private participatie. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een essay met daarin aandachtspunten en overwegingen voor zowel private als publieke partijen die betrokken zijn bij privaat georganiseerde participatie.

Experiment stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt

15-09-2021
Platform31 start een experiment waarbij samenwerkingsverbanden worden ondersteund bij het ontwikkelen van een samenhangend pakket van maatregelen om de doorstroming van senioren op de woningmarkt te stimuleren. U kunt zich tot 1 augustus 2021 aanmelden.

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

09-09-2021
Tijdens deze online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet kon u alles over de implementatie te weten komen, zoals aansluiten, oefenen en vullen. Verder ziet u in live demo's de ontwikkelingen van de bouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Mobiliteitstransitie: kansen en mogelijkheden van hubs

06-09-2021
Tijdens deze online themasessie wordt besproken welke verschillende vormen van mobiliteitshubs er zijn en hoe zich dat verhoudt tot de ontwikkeling van deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS)? Ook komen de noodzakelijke randvoorwaarden om een mobiliteitshub te laten functioneren aan de orde en wat dit betekent voor specifieke gebiedsontwikkelingen qua inhoud en proces alsook de organisatie en financiering van mobiliteitshubs en inclusieve en betaalbare oplossingen. Ervaringen van een aantal eerste Nederlandse voorbeelden van mobiliteitshubs zullen worden besproken.

Informatiebijeenkomst derde ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken

08-07-2021
Op 6 en 8 juli 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de derde ronde proeftuinen. Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf 1 juli tot en met 1 november 2021 een aanvraag voor de derde ronde indienen voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, buurt of dorp vóór 2030. Neem deel aan deze bijeenkomst indien uw gemeente overweegt een rijksbijdrage aan te vragen voor een proeftuin Aardgasvrije Wijken. Voor deze derde en laatste ronde proeftuinen is maximaal € 50 miljoen beschikbaar.

Sloop-nieuwbouw als betaalbaar alternatief voor funderingsherstel

08-07-2021
De gemeente Zaanstad, Procap en RVO laten aan de hand van een succesvol pilotproject de kansen en uitdagingen van deze innovatieve aanpak zien.

Conceptueel bouwen

08-07-2021
Het toepassen van conceptuele bouw om de woningproductie te versnellen betekent dat er goed samengewerkt moet worden tussen bouwers, gemeenten en corporaties. Tijdens deze themasessie komt onder meer aan de orde welke processtappen te onderscheiden zijn in een bouwstroom, welke rol een gemeente in dit traject moet vervullen en wat er allemaal komt kijken bij conceptueel en industrieel bouwen in hoogstedelijke gebieden.

Bijzondere woonvormen: vloek of zegen in tijden van woningnood?

06-07-2021
Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken hoe collectieve woonvormen en tiny houses kunnen bijdragen aan betaalbare woningen in uw gemeente. Ervaringen met en kennis over het toestaan van andere woonvormen zullen gedeeld worden als ook de belemmeringen en kansen.

Versterken van het sociale cement in wooncomplexen

06-07-2021
Bouwen voor ouderen heeft grote prioriteit aldus Aedes, ActiZ, de VNG, ZN en de ministeries van VWS en BZK. Er zijn oplossingen te bedenken om de bestaande voorraad te gebruiken voor wonen voor ouderen zonder dat nieuwbouw nodig is: een extra mogelijkheid die snel te benutten is. Tijdens dit webinar werd hier op ingegaan.

Informatiebijeenkomst derde ronde proeftuinen Aardgasvrije Wijken

06-07-2021
Op 6 en 8 juli 2021 vinden online informatiebijeenkomsten plaats over de derde ronde proeftuinen. Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf 1 juli tot en met 1 november 2021 een aanvraag voor de derde ronde indienen voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, buurt of dorp vóór 2030. Neem deel aan deze bijeenkomst indien uw gemeente overweegt een rijksbijdrage aan te vragen voor een proeftuin Aardgasvrije Wijken. Voor deze derde en laatste ronde proeftuinen is maximaal € 50 miljoen beschikbaar.

Het doolhof van de Amsterdamse erfpacht

05-07-2021
Begin juni verscheen een rapport van Berenschot over erfpacht in Amsterdam met als conclusie: erfpacht is verworden tot een ingewikkelde grondbelasting. Amsterdamse raadsleden en andere belanghebbenden, waaronder onze voorzitter Annius Hoornstra, gingen hierover met elkaar in gesprek: waarom wordt dit stelsel gehanteerd en hoe nu verder?

Dorpenfestival

01-07-2021
Het eerste landelijke Dorpenfestival vindt plaats op donderdag 1 juli en is bedoeld voor iedereen die actief bezig is om de gemeente en dorpsomgeving te ontwikkelen tot een gezonde, welvarende en fijne plek om te leven en werken.

Utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

01-07-2021
Er heeft zich de afgelopen tijd een kennisgroep gevormd van 15 gemeenten, die vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw. Deze kennisgroep is gekoppeld aan het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken. Er is nog weinig kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot commercieel vastgoed en het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Vandaar dat deze kennissessie wordt gehouden.

Europese subsidieprogramma’s voor decentrale overheden

24-06-2021
Tijdens deze livestream zullen vertegenwoordigers van de Europese Unie, verantwoordelijken voor de verdeling van de Europese subsidiebudgetten, Europese bestuurders en andere Europa-deskundigen u meer vertellen over Europese subsidieprogramma’s en welke voorwaarden hiervoor gelden en u informeren over mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen.

De gevolgen van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling

21-06-2021
Tijdens dit webinar worden de consequenties van de naderende invoering van de Omgevingswet voor stedelijke transformatieprojecten verkend en onderwerpen die ook bij een eventueel uitstel onverminderd van belang blijven besproken. De themasessie is interessant voor projectleiders gebiedsontwikkeling bij overheden en ontwikkelaars, die wel de consequenties van de Omgevingswet gaan ondervinden, maar die er niet dagelijks mee te maken hebben.

Rijk aan kennis

17-06-2021
De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie organiseert een symposium dat inhoudelijk zal ingaan op het advies "Rijk aan kennis" van de AWTI. In vier rondetafelgesprekken zal onder meer worden ingegaan op vragen als wat er binnen de overheid gaat en waarom, welke verbeteringen al doorgevoerd worden en het belang van structurele inbedding van kennis en rol van ontwerp.

Overheid van Nu presenteert: 3,5 jaar IBP

09-06-2021
Een live talkshow over 3,5 jaar interbestuurlijk samenwerken met Co Verdaas, Kristel Lammers, Olga van Kalles, onze voorzitter Annius Hoornstra, Caspar van den Berg en Pieter Hilhorst (IPO).

Van utopie naar realiteit

07-06-2021
Nils Bonder, Jos Sentel, Sanne Botterweg, Maarten Hoorn en Matthijs Schreurs gingen met elkaar in gesprek over de haalbaarheid van een gezonde leefomgeving. Waar moeten we aan denken bij ‘gezonde’ plannen en hoe kunnen investeerders hier een rol in spelen? Hoe kunnen we beleid maken om gezonde leefomgevingen te realiseren en welke obstakels komen er bij het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving kijken en hoe overwinnen we die? En dan natuurlijk nog de vraag: hoe financier je nu een gezonde stad?

Samen zorgen voor prettig wonen

20-05-2021
Tijdens dit congres wordt aandacht geschonken hoe gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen en andere instanties hun samenwerking verder kunnen versterken en verbeteren, waarbij er met name aandacht is voor wonen met zorg, duurzaamheid, leefbaarheid, nieuwbouw, spoedzoekers en betaalbaarheid.

Rotterdams Transformatiecongres 2021

20-05-2021
Het Rotterdams Transformatiecongres 2021 is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Vastgoedmarkt & de Architect. Op 20 mei 2021 kon u online diverse sessies volgen. Deze sessies kunt u nu terugzien. Als de coronamaatregelen het toelaten zal dit najaar een live-event plaatsvinden.

Werken aan klimaatadaptatie - hoe doe je dat?

17-05-2021
De VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben op 17 mei 2021 de resultaten van het ‘VNG-ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie’ gepresenteerd.

Stikstof en woningbouw

12-05-2021
Tijdens deze online themasessie van het Programma Stedelijke Transformatie werden de kansen, risico's en mogelijkheden van stikstof bij woningbouw besproken met onder andere Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (TU Delft). Een aantal casussen passeerden de revue en aan de orde kwam wat provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en marktpartijen kunnen doen om met de stikstofvraagstukken om te gaan. Er werd ingezoomd op de risico’s en er werden handvatten gegeven hoe te handelen.

Sessie over verdeling innovatiegeld verkeersveiligheid

29-04-2021
Er is onderzoek gedaan naar hoe de 50 miljoen euro voor innovatie op het gebied van verkeersveiligheid zo goed mogelijk kan worden besteed. Op donderdag 29 april 2021 kunnen decentrale overheden deelnemen aan een sessie waar de eindconclusies van het onderzoek worden besproken en zo nodig aangescherpt.

Woningbouw in spoorzones

29-04-2021
Spoorzones kunnen unieke kansen en mogelijkheden bieden. Het zijn vaak knooppunten met een groot verzorgingsgebied. Het Expertteam Woningbouw adviseerde in een aantal spoorzones en de lessen over de specifieke aanpak voor het maken van een nieuw stuk stad in spoorzones werden tijdens dit webinar gedeeld door Antoinette van Heijningen en Damo Holt. Daan Klaase lichtte de visie op spoorzones toe vanuit NS-stations.

Week van het Duurzaam Erfgoed

19-04-2021
Het Restauratiefonds organiseert deze week de Week van het Duurzaam Erfgoed. We staan voor de grote opgave om het CO2-gebruik te reduceren. Tijdens de Week van het Duurzaam Erfgoed krijgt u een beeld hoe deze doelstelling gezamenlijk zou kunnen worden behaald.

Commerciële utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

13-04-2021
Platform31 gaat in samenspraak met het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken een praktijkgerichte kennis- en leerkring starten. Tijdens deze bijeenkomst komt onder andere de vraag aan bod hoe gemeenten (commerciële) partijen die eigenaar zijn van utiliteitsgebouwen mee kunnen nemen in de wijkaanpak. In een wijk zijn verschillende partijen betrokken met hun eigen belangen. De energievraag kan anders liggen dan bij woningen en ook de financieringsmogelijkheden verschillen. Toch zullen ook deze gebouwen in veel gevallen moeten worden verduurzaamd om van het aardgas af te kunnen.

Innovatie Expo 2021

08-04-2021
Op dit moment heeft Nederland te maken met vele maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, circulaire economie, water, voedsel, bouwen en mobiliteit. Tijdens de InnovatieExpo 2021 kwamen bedenkers, uitvoerders en beleidsmakers bijeen en kon u kennis nemen van en nadenken over innovatieve oplossingen en zo meebouwen aan vernieuwing. De InnovatieExpo 2021 werd georganiseerd door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

PBL presenteert bevindingen 'Grote opgaven in een beperkte ruimte

08-04-2021
Senior onderzoekers David Hamers en Rienk Kuiper van het PBL presenteerden de hoofdboodschappen van het rapport "Grote opgaven in een beperkte ruimte" in deze online sessie. Verder gaven Ed Anker, wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Zwolle en Jannemarie de Jonge, rijksadviseur voor de fysieke Leefomgeving hun reactie op het rapport.

De stad van morgen

07-04-2021
De gemeente Assen en Platform 31 organiseren het congres: "De Stad van Morgen" op 7 april 2021. Tijdens dit congres staan de uitdagingen en vraagstukken waar middelgrote steden voor staan centraal.

Flexibele woonvormen: welke instrumenten biedt het Rijk?

01-04-2021
Aedes en de VNG organiseren met medewerking van het PBL en het Rijksvastgoedbedrijf een webinar over de uitdaging waar gemeenten en corporaties voor staan in het kader van de Brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Er zijn vanuit het rijk diverse instrumenten ontwikkeld om flexibele woonvormen te realiseren zijn en worden deze tijdens dit webinar besproken. Ook wordt getoond hoe een concrete businesscase gerealiseerd kan worden.

NOVI Conferentie

31-03-2021
Op woensdag 31 maart 2021 werd een conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) georganiseerd. Experts praatten u bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet en er was gelegenheid om ervaringen te delen met elkaar.

SKG Jaarcongres Gebiedsontwikkeling 2021: een nieuw begin

31-03-2021
De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling organiseerde op 31 maart 2021 haar jaarcongres. Er werd teruggeblikt en naar de toekomst gekeken. Welke lessen heeft 2020 ons geleerd? En wat zullen de verkiezingen ons vakgebied brengen?

Volkshuisvestingsfonds: spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit sloop-nieuwbouw

31-03-2021
Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Er worden hierover online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd.

Volkshuisvestingsfonds: spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit transformatie

29-03-2021
Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Er worden hierover online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd.

Save the Date: conferentie Huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland

25-03-2021
De provincie Zuid-Holland organiseert met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Expertisecentrum Flexwonen de conferentie ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland’. Deze conferentie gaat over de provincie Zuid-Holland, maar is interessant voor iedereen die te maken heeft met (de huisvesting van) arbeidsmigranten.

Volkshuisvestingsfonds: spreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit renovatie

25-03-2021
Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Er worden hierover online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd.

VerDuS SURF Festival 2021

25-03-2021
Het VerDuS SURF-programma komt dit jaar tot een einde om dit te markeren wordt er een online festival gehouden voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF. Iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio’s op dit moment kan zich hiervoor inschrijven.

Volkshuisvestingsfonds: technische briefing beoordelingssystematiek Volkshuisvestingsfonds en aanvraagdocumenten

22-03-2021
Gemeenten kunnen (individueel of gezamenlijk) een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor het Volkshuisvestingsfonds voor het investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Er worden hierover online technische en inhoudelijke briefings georganiseerd.

Coronavierluik van de VvG: vierde talkshow

17-03-2021
Bestuurslid Geert-Jan Put (gemeente Almere) ging tijdens deze talkshow in gesprek met Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio bij Fontys) en Jonas Onland (VNG Digitalisering en Innovatie) over de invloed van corona op binnensteden en innovatie.

Innovaties in de bouw

09-03-2021
Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde een online themasessie over innovaties in de bouw. Mariska Louman (senior adviseur innovatie bij de gemeente Eindhoven) vertelde over het initiatief waarbij marktpartijen door middel van een proeftuin worden uitgedaagd om innovatief te bouwen. Dennis Hauer (Urban Climate Architects) vertelde over het toepassen van circulaire principes in binnenstedelijke bouwprojecten. En Henk Havinga (Koopmans Ontwikkeling) ging in op circulaire houtbouw en laat aan de hand van praktijkvoorbeelden de mogelijkheden van houtbouw zien.

Tweede congres Aardgasvrije Wijken

04-03-2021
Doel van dit congres is om te leren van de praktijk en van elkaar en wordt georganiseerd voor professionals die zich bezig houden met het aardgasvrij maken van wijken, buurten en dorpskernen. Doelgroep: gemeenten, andere overheden, woningcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs, energiecoöperaties en bewonersinitiatieven, wetenschappers, studenten en kennispartners.

Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat

01-03-2021
Ruimte is schaars. En de ambities groot. Welke keuzes moet de politiek maken over de verdeling van ruimte in Nederland? Tijdens dit debat worden onze aankomende volksvertegenwoordigers hierover bevraagd.

Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

26-02-2021
Paul Gerretsen (Deltametropool) en Hamit Karakus (Platform31) zullen dit debat leiden en vooruitlopend op de komende kabinetsformatie zal er met politici en experts gesproken worden over de onderlinge verschillende opinies en de mogelijk gedeeld oplossingen met betrekking tot wonen en ruimte.

Sessie innovatiegeld verkeersveiligheid

18-02-2021
Van de 500 miljoen euro (cofinanciering) die gereserveerd zijn door het rijk voor de Investeringsimpuls verkeersveiligheid, is 50 miljoen euro bestemd voor innovatie op het gebied van verkeersveiligheid. Het Ministerie van IenW organiseert een online bijeenkomst over de besteding van deze 50 miljoen euro innovatiegeld voor verkeersveiligheid en u kunt zich hiervoor inschrijven.

Woningmarkt 2021: stagnatie of doorstroming?

17-02-2021
Paul de Vries (woningbouwexpert bij het Kadaster) ging in dit webinar samen met Eline Penders (belangenbehartiger bij Aedes) in op de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt en mogelijke (beleids)reacties. Aan bod kwamen de effecten van de coronacrisis, de verhuisketens die door nieuwbouw ontstaan, de relatie tussen de huur- en koopwoningmarkt en de trek van de stad naar de meer groene omgevingen.

The Healthy City

17-02-2021
Er wordt tijdens deze sLIM Masterclass ingegaan op gezonde gebiedsontwikkeling. U hoort verschillende sprekers over de planologische praktijken en instrumenten die nodig zijn om gezond stedelijk leven te versterken.

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

11-02-2021
Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden, die nu slecht functioneren, laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde een jaarcongres hierover en gaf handvatten.

Aan de slag met autodelen – deel 1

11-02-2021
Er zijn drie webinars georganiseerd waarin informatie gegeven werd over het delen van auto's, wat de effecten zijn en hoe het werkt.

Themabijeenkomst smart mobility voor gemeenten

11-02-2021
Het GNMI organiseert een workshop over smart mobility. Wat zijn de grootste uitdagingen en hoe kun je daar als gemeente mee omgaan? De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs van gemeenten en is online bij te wonen.

Webinar Volkshuisvestingsfonds

10-02-2021
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseerde een webinar over het Volkshuisvestingsfonds voor professionals die werken aan de herstructurering van de bestaande woningvoorraad: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, corporaties en belangenorganisaties van woningeigenaren, huurders en verhuurders.

Stikstof: als kantelpunt voor verduurzaming

02-02-2021
Eind 2020 is de Handreiking Stikstofvrije woningbouw en een Verrijking uitgebracht. In deze sessie werden deze Handreiking en de Verrijking toegelicht.

Nationale Conferentie Circulaire Economie

01-02-2021
We staan nu op een kantelpunt in de transitie naar een circulaire economie. Hoe kunnen en moeten we doorpakken? Het doel van deze conferentie is om te inspireren, kennis met elkaar te delen en met concrete acties af te sluiten. De sessies zijn tot 1 mei 2021 terug te kijken.

Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode

29-01-2021
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Economisch Instituut voor de Bouw voor iedereen die betrokken is bij strategie en beleid van bedrijven en organisaties in en rond de bouw. Bouwbedrijven, toeleveringsbedrijven, werknemers- en brancheorganisaties, dienstverleners in de bouw, financiële instellingen en overheden worden geïnformeerd over de te verwachten omvang en samenstelling van de bouwproductie.

De Dag van de buurt

28-01-2021
De Dag van de buurt werd georganiseerd voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Waarom is het belangrijk om weer aandacht voor de buurt te hebben en wat kan geleerd worden van wijkaanpakken uit het verleden?

Online kennisconferentie: Samen voor Krachtige Regio's

25-01-2021
Sinds 2018 zijn er 30 Regio Deals gesloten om de brede welvaart voor inwoners in de regio te versterken. Rijk en regio werken samen aan de uitvoering van de plannen. De eerste resultaten worden gedeeld op 25, 26, 27 en 28 januari in een meerdaagse online kennisconferentie. Tijdens deze online kennisconferentie kunt u deelnemen aan een reeks webinars, podcasts, mini-colleges en inloopspreekuren met experts.

Webinar kennissessie Nieuwbouw - grondbeleid en nieuwbouw

21-01-2021
Hoe krijgen we nieuwbouw concreet op de rit? Wat werkt wel en wat niet? Hoe kunnen we de samenwerking met andere partijen versterken? Om antwoord te krijgen op deze en vele andere vragen, organiseerde Aedes een reeks webinars. Deze zijn niet terug te zien. Wel zijn er plannen om in samenwerking met Aedes webinars te organiseren. Hou onze website in de gaten.

Webinar ‘Kennis voor en van gemeenten’: Onderzoeken en leren wat werkt

21-01-2021
Om maatschappelijke opgaven effectief uit te voeren moeten gemeenten de beschikking hebben over de juiste data, informatie en kennis. Tijdens dit webinar laten Janny Bakker, bestuursvoorzitter van Movisie, en Eva Kunseler, senior onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving, zien welke wetenschappelijke innovaties hiervoor nodig zijn.

Podcast met Thom Aussens over de transformatie van Strijp-S

13-01-2021
Thom Aussems, oud-directeur van woningcorporatie Sint Trudo in Eindhoven vertelt in deze podcast over de transformatie van het oude Philips terrein, Strijp-S.

Coronavierluik van de VvG: derde talkshow

13-01-2021
Tijdens deze derde talkshow ging bestuurslid Jaap Haks met Geurt van Randeraat (directeur SITE Urban Development) en Harriët Tiemens (wethouder gemeente Nijmegen) in gesprek over het effect van corona op de ambities in gebiedsontwikkeling. Deze ambities, zoals betaalbaarheid van woningen, duurzaamheid, snel en groener bouwen, zijn allemaal van belang maar je kunt het geld maar één keer uitgeven. Hoe moet je hier mee omgaan?

Corona en verstedelijking

12-01-2021
Het programma Stedelijke Transformatie organiseerde een online themasessie over de impact van corona op verstedelijking. Aan de orde kwamen de gevolgen op korte én langere termijn en hoe gemeenten en marktpartijen bij gebiedstransformaties kunnen inspelen op deze veranderingen.

Podcast De Energietransitie en Omgevingswet

24-12-2020
Deze podcast is interessant voor beleidsmedewerkers die zich bezighouden met de energietransitie en de omgevingswet. Aan de orde komen de ervaringen van acht gemeenten die in een pilot onderzocht hebben hoe het zit met de regelgeving met betrekking tot deze twee domeinen en hoe energietransitie en de omgevingswet met elkaar verbonden kunnen worden, elkaar kunnen aanvullen en zelfs versterken.

Start City Deal Circulair en conceptueel bouwen

15-12-2020
Tijdens het symposium City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen geven diverse sprekers hun visie over biobased bouwen, industrieel bouwen en nieuwe waarderingsmodellen die nodig zijn. Diverse experts en bestuurders zullen met elkaar in gesprek gaan over de kansen voor circulair bouwen en er zal ook een panelgesprek plaatsvinden waar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan zal deelnemen en zij zal het startschot geven voor de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

11-12-2020
Platform31 organiseert een webinar waarin u met vakgenoten van andere middelgrote gemeenten in gesprek kunt gaan en ervaringen kunt uitwisselen over de opgaven en uitdagingen (denk aan het op peil houden van het voorzieningenniveau, maar ook aan energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie) waar middelgrote gemeenten voor staan.

Verstedelijkingsstrategie

08-12-2020
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakt een serie van zeven online uitzendingen, waarin de nieuwe MRA Agenda centraal staat. Tijdens deze uitzendingen gaan wethouders en gedeputeerden uit de MRA in gesprek met gasten in de studio en met kijkers over de zogenoemde uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Op 8 december 2020 stond de verstedelijkingsstrategie centraal.

Coronavierluik van de VvG: tweede talkshow

02-12-2020
Tijdens deze tweede talkshow gingen Guido Mertens (zelfstandig adviseur) en Max Jeleniewski (programmamanager gebiedsontwikkeling bij Staedion) met elkaar in gesprek over het effect van corona op gebiedsontwikkelingen bij gemeenten en de bedrijfsvoering en risicobeheersing op de grondexploitaties. Zij hebben ook in bredere zin de gevolgen van deze crisis besproken en maakten de vergelijking met vorige crises; kun je de gevolgen inschatten en kan hierop geanticipeerd worden? En wat vraagt het aan gemeentelijke visie, beleid en bedrijfsvoering?

Coronavierluik van de VvG: eerste talkshow

25-11-2020
De VvG organiseert een viertal talkshows over de gevolgen van corona op gebiedsontwikkeling. Annius Hoornstra (voorzitter van de VvG) ging tijdens onze eerste talkshow in gesprek met onze twee gasten Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij BZK) en Pieter Bregman (directeur Nijestee) over de effecten van corona op de woningmarkt. Allerhande onderwerpen kwamen aan bod: van de Aanvullingswet Grondeigendom tot bruikbare tools voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling. Van de woningbouwimpuls tot de sociale woningvoorraad. Susanne Heering leidde het gesprek.

Maatschappelijke waarden bij gebiedstransformaties

23-11-2020
Tako Postma (gemeente Delft), Antoinette Kemper (Rebel Group) en Guido Mertens (Stad en Ontwikkeling) gingen tijdens dit webinar in op de maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkelingen.

Dag van de Stad

16-11-2020
De Dag van de Stad vond dit jaar online plaats

VNG Dialoog Europese Fondsen

12-11-2020
Tijdens deze VNG dialoog Europa gaan staatssecretaris Keizer, en wethouder De Heer (Zwolle) in op de mogelijkheden die de nieuwe EU-subsidies (vanaf 2021) voor gemeenten bieden. In het bijzonder wordt ingegaan op het Europese crisis- en herstelfonds.

Elfde Nationaal Deltacongres 2020

12-11-2020
Iedereen die betrokken is bij en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma was welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en overige belangstellenden.

Atlas van de Regio

10-11-2020
Nederland staat voor vele complexe ruimtelijke opgaven. In de Atlas van de Regio wordt inzichtelijke gemaakt welke regionale verschillen er zijn en hoe uiteenlopende sectorale opgaven in de ruimte samenkomen. Tijdens dit webinar werd informatie gegeven over deze nieuwe Atlas van de Regio.

Stadmakerscongres 2020

06-11-2020
Op vrijdag 6 november 2020 startte AIR met het Stadmakerscongres 2020. Vanwege COVID-19 niet op één dag of één centrale locatie, maar verspreid over een langere periode en vele plekken in Rotterdam. Tijdens dit evenement, dat tot en met 4 februari 2021 online is te volgen, worden specifieke thema’s en opgaven gekoppeld aan concrete initiatieven, buurten en gebieden.

Zorgvuldig graven

05-11-2020
Graafschades zorgen voor kosten en irritatie, en brengen de zekerheid van levering van gas, water, elektriciteit en data en de veiligheid in gevaar. Er werden vier webinars gegeven over verschillende aspecten van het graafproces.

Wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

05-11-2020
Begin 2017 ondertekende de gemeente Zoetermeer samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. Hiermee willen de ondertekenaars gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken.

Talkshow Duurzame Mobiliteit 2020 ‘de toekomst is al begonnen’

05-11-2020
In deze talkshow ging staatssecretaris Stientje van Veldhoven in gesprek over de toekomst van duurzame mobiliteit met onder andere Auke Hoekstra (onderzoeker Technische Universiteit Eindhoven), Lot van Hooijdonk (wethouder Gemeente Utrecht), Bart Leenders (vice president productie Neste), Anna Paulides (projectmanager duurzaamheid PostNL) en Diederik Samsom (kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie).

Klimaatakkoord decentraal; 1 jaar uitvoering

05-11-2020
Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord organiseerden het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG een congres waar gemeenten, provincies, waterschappen en rijk samen de balans kunnen opmaken, ervaringen konden uitwisselen en inspiratie konden opdoen.

PBL Academielezing: Verduurzaming van de economie en de rol van de financiële sector

04-11-2020
Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseerde een Academielezing met als thema: Verduurzaming van de economie en de rol van de financiële sector. De vragen die hierbij centraal stonden waren hoe de financiële sector de transitie naar een duurzame economie optimaal kan ondersteunen en wat de rol van de overheid hierbij is.

Gemeentelijke meedenksessie wonen en zorg

04-11-2020
Het aantal dak- en thuisloze jongeren is sinds 2009 verdrievoudigd. Er zijn niet voldoende goedkope en passende woningen beschikbaar voor kwetsbare jongeren. De landelijke aanpak 16-27 organiseerde een online sessie waarin met gemeenten gepraat werd over oplossingsrichtingen. Ook werd er een toelichting gegeven op de landelijke flitsteams die aan de slag gaan in 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en hoe financieringsstromen jeugd kunnen worden benut voor huisvesting.

Compilatie van de MRA Duurzaamheid Top

29-10-2020
Bestuurders van de 35 overheden in de MRA namen deel aan de top om de stand van zaken te bespreken sinds de vorige top in oktober 2019 en om vooruit te kijken naar de MRA Green Deal.

Debat renovatie van de volkshuisvesting

28-10-2020
Op 28 oktober 2020 organiseerde Platform31 een online debat over de uitkomsten van het onderzoek: Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst! Uit dit onderzoek komt naar voren dat het sociaal wonen er slecht voor staat en dat het niet goed gaat met de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad.

Ruimte, Ruimte, Ruimte!!!

26-10-2020
Op zoek naar de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren en naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.

We bouwen nu het probleem van de toekomst

22-10-2020
Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar duurzaam bouwen bij de TU Delft is van mening dat Nederland niet ambitieus en toekomstbestendig genoeg bouwt. ‘Nu bestaat nieuwbouw uit gebouwen die nét niet goed genoeg zijn. Die worden straks de grootste probleemgevallen.’

Duurzame en innovatieve mobiliteit

20-10-2020
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakt een serie van zeven online uitzendingen, waarin de nieuwe MRA Agenda centraal staat, die door wethouders en gedeputeerden uit de MRA samen met hun gasten en met kijkers wordt besproken. Op 20 oktober 2020 was het thema ‘Duurzame en innovatieve mobiliteit’. Marijke Roskam sprak met onder andere Jan Hoek, wethouder in Almere en lid van het MRA-platform Mobiliteit, en Thea de Vries, secretaris-directeur van de Vervoerregio Amsterdam.

Landelijk congres Flexwonen: terugkijken openingssesie en ‘Flexperience

14-10-2020
De openingssessie en de Flexperience van het landelijk congres Flexwonen kunt u nu terugkijken. Onder aanvoering van dagvoorzitter Marianne van den Anker deden de gasten van het congres een appèl op betrokken partijen om snel aan de slag te gaan met oplossingen om te voldoen aan de woonbehoefte van een groeiende groep spoedzoekers.

Expertteam woningbouw voor corporaties

30-09-2020
Het is niet ongebruikelijk dat woningbouwplannen later worden opgeleverd dan gepland. Het Expertteam Woningbouw kan ingezet worden om projecten vlot te trekken. Tijdens dit webinar werd de aanpak van het Expertteam getoond en hoe daar gebruik van kan worden gemaakt.

Webinar Omgevingswet: Planschade en kostenverhaal

17-09-2020
Joop van den Brand heeft tijdens dit webinar het wetgevingsproces van de Omgevingswet en de invoering van nieuwe wettelijke regels voor kostenverhaal (bij particuliere exploitatie) en voor nadeelcompensatie besproken. Hij vertelde wat deze regelingen zullen gaan inhouden en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige regelingen.

Webinar route naar energieneutraal gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

23-06-2020
Bezig uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen? De VNG organiseerde een webinar dat onder andere ingaat op de mogelijkheden van de Sectorale Routekaart Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed en op welke manier dit vertaald kan worden naar een gemeentelijk routekaart. Na een toelichting van de routekaart vertellen gemeenten over hun ervaringen en krijgt u praktische handvatten om zelf de eerste stap te kunnen zetten in het realiseren van de ambitie van 95% CO2-reductie in 2050.

Webinar samen naar een slimme stad

10-06-2020
Hoe kunnen data ingezet worden bij maatschappelijk vraagstukken? Platform 31 organiseerde hier een webinar over.

Themasessie financiering bij stedelijke transformaties

03-06-2020
Platform 31 heeft een online themasessie georganiseerd over financiering bij stedelijke transformaties. In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie schreef de TU Delft het essay Financiering van gebiedstransformatie. Platform 31 heeft hierover een online themasessie georganiseerd

SPS seminar met David Evers over Sustainable Urbanisation and Land-use

02-06-2020
De TU Delft organiseerde een SPS seminar met David Evers over Sustainable Urbanisation and Land-use.

Webinar Decentrale Regelgeving Klimaatadaptief Bouwen en Inrichten

28-05-2020
De VNG organiseerde een webinar over de mogelijkheden die gemeenten, waterschappen en provincies hebben om via decentrale regelgeving te “sturen” op klimaatadaptief bouwen en inrichten.

Guiding Principles Metro Mix, over functiemenging in transformatiegebieden

25-05-2020
Platform 31 organiseerde een online lezing van rijksadviseur Daan Zandbelt over de Guiding Principles Metro Mix.

Webinar De toekomst van de stad na covid-19

20-05-2020
Onze voorzitter Annius Hoornstra was één van de sprekers tijdens het webinar over de toekomst van de stad na covid-19 dat door Platform 31 en Buck Consultants International georganiseerd is.

Webinars georganiseerd door het Kadaster

14-05-2020
Het kadaster heeft twee webinars georganiseerd over toekomstbestendige centrumgebieden en over de invloed van de coronacrisis op de woningmarkt.

Webinar MRA over de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt

12-05-2020
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een webinar georganiseerd waarin Peter Boelhouwer in ging op de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt.

Webinar Aanvullingswet Grondeigendom

07-05-2020
Tijdens dit webinar werd een introductie van de Aanvullingswet grondeigendom (AWG) en de instrumenten die daarin zijn opgenomen gegeven. Daarbij werd aan de hand van praktijkvoorbeelden een link gelegd met de opgaven in de gebiedsontwikkeling.

Webinars Programma Aardgasvrije Wijken

Regelmatig organiseert het Programma Aardgasvrije Wijken webinars over thema's zoals participatie, de Warmtewet of juridische mogelijkheden. In de kalender van PAW treft u aan welke webinars binnenkort gepland staan. Heeft u een webinar gemist? Dan kunt u deze hier terugkijken.

Onteigening en voorkeursrecht onder de omgevingswet

Dit on demand webinar van Marie-Anna Bullens en Chantal van Mil van Hekkelman staat in het teken van onteigening en het voorkeursrecht onder de Omgevingswet. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige systeem komen in een uur aan bod.

Kostenverhaal onder de omgevingswet

Tijdens dit on demand webinar praten Chantal van Mil en Marie-Anna Bullens van Hekkelman u bij over het kostenverhaal (grondexploitatie) onder de Omgevingswet