Conceptueel bouwen

08-07-2021

Het toepassen van conceptuele bouw om de woningproductie te versnellen betekent dat er goed samengewerkt moet worden tussen bouwers, gemeenten en corporaties. Tijdens deze themasessie komt onder meer aan de orde welke processtappen te onderscheiden zijn in een bouwstroom, welke rol een gemeente in dit traject moet vervullen en wat er allemaal komt kijken bij conceptueel en industrieel bouwen in hoogstedelijke gebieden.