Aanvullingswet grondeigendom

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bevat nieuwe regels over onder andere voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en stedelijke kavelruil.

Het Ministerie zal twee handreikingen opstellen. De handreiking kostenverhaal behandelt het kostenverhaal en de financiële bijdrage ruimtelijke ontwikkeling en de handreiking grondeigendom behandelt voorkeursrecht, stedelijke kavelruil, onteigening en gedoogplichten.

Deze handreikingen zullen voor het eind van dit jaar afgerond worden.

Onderwerpen

Regelmatig verschijnen er publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling en zaken die deze onderwerpen raken. Een overzicht van diverse publicaties kunt u hier vinden.