Coronavierluik

Dit najaar geen Najaarscongres maar vier digitale talkshows, waar u bij kunt zijn!

Het centrale thema van dit coronavierluik is de impact van corona op gebiedsontwikkeling. Iedere talkshow heeft een andere invalshoek. 

Op woensdag 25 november jl. vond onze eerste talkshow plaats. Onze voorzitter Annius Hoornstra ging toen in gesprek met Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij BZK) en Pieter Bregman (directeur Nijestee) over de gevolgen van corona op de woningmarkt. Susanne Heering was gespreksleider. Allerhande onderwerpen kwamen aan bod: van de Aanvullingswet Grondeigendom tot bruikbare tools voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling. Van de woningbouwimpuls tot de sociale woningvoorraad.

Binnenkort kunt u deze talkshow hier terugkijken.

Op woensdag 2 december 2020 van 12.00-13.00 uur gaan Guido Mertens (zelfstandig adviseur) en Max Jeleniewski (programmamanager gebiedsontwikkeling bij Staedion) met elkaar in gesprek over het effect van corona op gebiedsontwikkelingen bij gemeenten en de bedrijfsvoering en risicobeheersing op de grondexploitaties. Zij bespreken ook in bredere zin de gevolgen van deze crisis en vergelijken deze met vorige crisis; kun je de gevolgen inschatten en kan hierop geanticipeerd worden? En wat vraagt het aan gemeentelijke visie, beleid en bedrijfsvoering?

In de eerste twee maanden van 2021 zijn nog een tweetal talkshows in voorbereiding. In januari zullen Geurt van Randeraat (directeur SITE Urban Development) en Harriët Tiemens (wethouder gemeente Nijmegen) met elkaar in gesprek gaan en in februari Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio bij Fontys) en Jonas Onland (VNG Digitalisering en Innovatie). 

Iedereen kan kosteloos via onderstaande link deelnemen aan onze talkshows. Bent u lid of donateur? Klik dan hier om u in te schrijven voor de talkshows. U krijgt dan voordat de talkshow begint een link toegezonden. Is uw mailadres nog niet bij ons bekend of bent u uw lidmaatschapsnummer vergeten, stuur dan een mail naar info@vvg.nl.

LET OP: VOOR EEN GOED BEELD EN GELUID KUNT U ONZE TALKSHOWS HET BESTE NIET IN EEN CITRIX OMGEVING BEKIJKEN

Vereniging van Grondbedrijven:
kennisuitwisseling en belangenbehartiging

De VvG houdt zich bezig met kennisuitwisseling en belangenbehartiging van onder andere de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling, bezien vanuit het publieke domein. De VvG stelt zich tot doel de samenwerking te bevorderen tussen gemeenten onderling en tussen overheid en private partijen bij de locatie- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast streeft de VvG ernaar om de gezamelijke belangen van haar leden te behartigen en de kennisuitwisseling te stimuleren.

Alleen gemeenten kunnen lid worden van de VvG. De VvG richt zich voornamelijk op de afdelingen binnen de gemeenten die zich bezig houden met de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf, het grondbedrijf, de afdeling ruimtelijke ordening etc.). Daarnaast kunnen donateurs zich bij de VvG aansluiten, die zich hoofdzakelijk of gedeeltelijk bezig houden met locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals projectontwikkelaars, adviesbureaus, zelfstandigen etc.

De VvG is in 1981 opgericht als de Vereniging van Grondbedrijven. Na de oprichting is het aantal aangesloten leden en donateurs snel gegroeid. Omdat de naam ‘Vereniging van Grondbedrijven’ in de huidige context van de gebiedsontwikkeling en de activiteiten die daarbij horen niet meer toereikend is, zijn wij vanaf 2009 verder gegaan onder de naam VvG.

Binnen de VvG is een landelijk bestuur aangesteld. Daarnaast zijn in verschillende regio’s regiobesturen aangesteld om de kennisuitwisseling binnen die regio te stimuleren.


 

Publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling en zaken die deze onderwerpen raken. Een overzicht van diverse publicaties kunt u hier vinden.


 

Het praktijkblad

Als lid of donateur van de VvG ontvangt u 6x per jaar het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Heeft u suggesties voor onderwerpen voor het Praktijkblad, dan kunt u een mail sturen naar de redactie via grondzaken@sdu.nl. Uw kopijbijdragen of vragen over het Praktijkblad zijn van harte welkom. Voor kopij in de vorm van een artikel ontvangt de redactie graag eerst een synopsis. 

Word lid of donateur

Contributie Gemeenten
Gemeentes tot 20.000 inwoners € 100,=
Gemeentes van 20 tot 50.000 inwoners € 200,=
Gemeentes van 50 tot 100.000 inwoners € 400,=
Gemeentes met meer dan: 100.000 inwoners € 750,=
Grote steden (G4) € 1000,=

Contributie Donateurs: personen, bedrijven en andere instellingen: € 295,=

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De VvG organiseert jaarlijks congressen, exclusief voor de medewerkers van haar leden en donateurs. Aan deelname aan onze landelijke congressen zijn kosten verbonden en de medewerkers dienen zich hiervoor apart aan te melden.

Verder ontvangen onze leden en donateurs ons een abonnement op het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling.