Meld u aan voor ons jubileumcongres in Rotterdam op woensdag 22 september 2021!

De VvG is 40 jaar!

En dat vieren we tijdens ons jubileumcongres. We hopen u op woensdag 22 september 2021 in Rotterdam te ontmoeten: een fysieke bijeenkomst met interessante sprekers en mooie projectbezoeken. En natuurlijk tijd om met elkaar bij te praten en te netwerken. 

 

Thema: "De goede groei van de stad"

Het thema van dit congres is: "De goede groei van de stad", met als sprekers onder andere Jos Melchers (directeur Gebiedsontwikkeling bij de Gemeente Rotterdam), Mattijs van Ruijven (hoofd stedenbouwkundige van de gemeente Rotterdam) en Martin Guit (adviseur integrale strategische mobilteitsvraagstukken bij de gemeente Rotterdam). U kunt zich aanmelden voor dit congres tot en met maandag 13 september 2021. De datum van aanmelding is leidend voor als er meer aanmeldingen zijn dan de maatregelen toelaten. Wij raden u daarom aan spoedig uw deelname kenbaar te maken.

 

Projectbezoeken

U kunt kiezen uit drie middagprogramma's. U wandelt door het sterk veranderende Hart van Zuid en bezoekt diverse projecten zoals Ahoy en het nieuwe olympische zwembad. De projecten zullen worden toegelicht door experts van de gemeente Rotterdam. Na deze wandeling zult u per metro naar de binnenstad gaan waar we de dag gezamenlijk zullen afsluiten met een borrel. Wilt u meer weten over de ins en outs van Little C, een prachtig voorbeeld van bouwen in zeer hoge dichtheden waar wonen, werken & voorzieningen worden gecombineerd? Kies dan voor deze excursie waarin u met de metro en boot naar Little C gaat en daar uitgebreid de tijd krijgt om rond te kijken. Vervolgens gaat u te voet langs het spiegelende Depot van museum Boijmans van Beuningen naar de binnenstad, waar de borrel plaats zal vinden. Of pak de metro en vervolgens de boot naar het Merwe-Vierhavengebied om daar dit in transformatie zijnde havengebied al fietsend te verkennen. Zo komt u langs het Makersdistrict, de naar woningen getransformeerde kantoren Lee Towers en een drijvende boerderij. Na deze excursie door M4H fietst u richting de borrellocatie in de binnenstad.

Graag tot ziens op ons jubileumcongres! Aanmelden kan via deze link.

Uitgelicht

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen
Grondbeleid voor raadsleden
Financiering van gebiedstransformatie
Memo VvG over grondprijzen

Vereniging van Grondbedrijven:
kennisuitwisseling en belangenbehartiging

De VvG houdt zich bezig met kennisuitwisseling en belangenbehartiging van onder andere de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling, bezien vanuit het publieke domein. De VvG stelt zich tot doel de samenwerking te bevorderen tussen gemeenten onderling en tussen overheid en private partijen bij de locatie- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast streeft de VvG ernaar om de gezamelijke belangen van haar leden te behartigen en de kennisuitwisseling te stimuleren.

Alleen gemeenten kunnen lid worden van de VvG. De VvG richt zich voornamelijk op de afdelingen binnen de gemeenten die zich bezig houden met de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf, het grondbedrijf, de afdeling ruimtelijke ordening etc.). Daarnaast kunnen donateurs zich bij de VvG aansluiten, die zich hoofdzakelijk of gedeeltelijk bezig houden met locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals projectontwikkelaars, adviesbureaus, zelfstandigen etc.

De VvG is in 1981 opgericht als de Vereniging van Grondbedrijven. Na de oprichting is het aantal aangesloten leden en donateurs snel gegroeid. Omdat de naam ‘Vereniging van Grondbedrijven’ in de huidige context van de gebiedsontwikkeling en de activiteiten die daarbij horen niet meer toereikend is, zijn wij vanaf 2009 verder gegaan onder de naam VvG.

Binnen de VvG is een landelijk bestuur aangesteld. Daarnaast zijn in verschillende regio’s regiobesturen aangesteld om de kennisuitwisseling binnen die regio te stimuleren.


 

Publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling en zaken die deze onderwerpen raken. Een overzicht van diverse publicaties kunt u hier vinden.


 

Het praktijkblad

Als lid of donateur van de VvG ontvangt u 6x per jaar het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Heeft u suggesties voor onderwerpen voor het Praktijkblad, dan kunt u een mail sturen naar de redactie via grondzaken@sdu.nl. Uw kopijbijdragen of vragen over het Praktijkblad zijn van harte welkom. Voor kopij in de vorm van een artikel ontvangt de redactie graag eerst een synopsis. 

Word lid of donateur

Contributie Gemeenten
Gemeentes tot 20.000 inwoners € 100,=
Gemeentes van 20 tot 50.000 inwoners € 200,=
Gemeentes van 50 tot 100.000 inwoners € 400,=
Gemeentes met meer dan: 100.000 inwoners € 750,=
Grote steden (G4) € 1000,=

Contributie Donateurs: personen, bedrijven en andere instellingen: € 295,=

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De VvG organiseert jaarlijks congressen, exclusief voor de medewerkers van haar leden en donateurs. Aan deelname aan onze landelijke congressen zijn kosten verbonden en de medewerkers dienen zich hiervoor apart aan te melden.

Verder ontvangen onze leden en donateurs ons een abonnement op het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling.