Coronavierluik: vier talkshows over de impact van corona op gebiedsontwikkeling

 

TALKSHOW 1: DE INVLOED VAN CORONA OP DE WONINGBOUW

Gasten: Marja Appelman (BZK Wonen), Pieter Bregman (Woningcorporatie Nijestee) en Annius Hoornstra (gemeente Zaanstad)

Gespreksleider: Susanne Heering

Klik hier om de eerste talkshow terug te kijken of klik hier om het verslag na te lezen

 

TALKSHOW 2: BELEID EN BEDRIJFSVOERING BIJ HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF IN TIJDEN VAN CORONA

Gasten: Guido Mertens (zelfstandig adviseur) en Max Jeleniewski (programmamanager gebiedsontwikkeling bij Staedion)

Gespreksleider: Susanne Heering

Klik hier om de tweede talkshow terug te kijken

 

TALKSHOW 3: DUURZAME AMBITIES IN TIJDEN VAN CORONA 

Gasten: Geurt van Randeraat (directeur SITE Urban Development), Harriët Tiemens (wethouder Wonen en Duurzaamheid van de gemeente Nijmegen) en Jaap Haks (gemeente Groningen)

Gespreksleider: Susanne Heering

Klik hier om de derde talkshow terug te kijken

 

TALKSHOW 4: DE INVLOED VAN CORONA OP BINNENSTEDEN EN INNOVATIE IN DE STAD

Gasten: Cees-Jan Pen (lector De Ondernemende Regio bij Fontys), Jonas Onland (VNG Digitalisering en Innovatie) en Geert-Jan Put (gemeente Almere)

Gespreksleider: Susanne Heering

Iedereen kan kosteloos via onderstaande link deelnemen aan deze talkshow die op 10 februari 2021 zal worden uitgezonden. Bent u lid of donateur? Klik dan hier om u in te schrijven voor de talkshows. U krijgt dan voordat de talkshow begint een link toegezonden. Is uw mailadres nog niet bij ons bekend of bent u uw lidmaatschapsnummer vergeten, stuur dan een mail naar info@vvg.nl.

Tijdens deze talkshow kunt u (via de chat) vragen stellen aan de sprekers

LET OP: VOOR EEN GOED BEELD EN GELUID KUNT U ONZE TALKSHOWS HET BESTE NIET IN EEN CITRIX OMGEVING BEKIJKEN

Vereniging van Grondbedrijven:
kennisuitwisseling en belangenbehartiging

De VvG houdt zich bezig met kennisuitwisseling en belangenbehartiging van onder andere de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling, bezien vanuit het publieke domein. De VvG stelt zich tot doel de samenwerking te bevorderen tussen gemeenten onderling en tussen overheid en private partijen bij de locatie- en gebiedsontwikkeling. Daarnaast streeft de VvG ernaar om de gezamelijke belangen van haar leden te behartigen en de kennisuitwisseling te stimuleren.

Alleen gemeenten kunnen lid worden van de VvG. De VvG richt zich voornamelijk op de afdelingen binnen de gemeenten die zich bezig houden met de planeconomische, juridische en makelaarsaspecten van integrale locatie- en gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld het ontwikkelingsbedrijf, het grondbedrijf, de afdeling ruimtelijke ordening etc.). Daarnaast kunnen donateurs zich bij de VvG aansluiten, die zich hoofdzakelijk of gedeeltelijk bezig houden met locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals projectontwikkelaars, adviesbureaus, zelfstandigen etc.

De VvG is in 1981 opgericht als de Vereniging van Grondbedrijven. Na de oprichting is het aantal aangesloten leden en donateurs snel gegroeid. Omdat de naam ‘Vereniging van Grondbedrijven’ in de huidige context van de gebiedsontwikkeling en de activiteiten die daarbij horen niet meer toereikend is, zijn wij vanaf 2009 verder gegaan onder de naam VvG.

Binnen de VvG is een landelijk bestuur aangesteld. Daarnaast zijn in verschillende regio’s regiobesturen aangesteld om de kennisuitwisseling binnen die regio te stimuleren.


 

Publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkeling en zaken die deze onderwerpen raken. Een overzicht van diverse publicaties kunt u hier vinden.


 

Het praktijkblad

Als lid of donateur van de VvG ontvangt u 6x per jaar het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling. Heeft u suggesties voor onderwerpen voor het Praktijkblad, dan kunt u een mail sturen naar de redactie via grondzaken@sdu.nl. Uw kopijbijdragen of vragen over het Praktijkblad zijn van harte welkom. Voor kopij in de vorm van een artikel ontvangt de redactie graag eerst een synopsis. 

Word lid of donateur

Contributie Gemeenten
Gemeentes tot 20.000 inwoners € 100,=
Gemeentes van 20 tot 50.000 inwoners € 200,=
Gemeentes van 50 tot 100.000 inwoners € 400,=
Gemeentes met meer dan: 100.000 inwoners € 750,=
Grote steden (G4) € 1000,=

Contributie Donateurs: personen, bedrijven en andere instellingen: € 295,=

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De VvG organiseert jaarlijks congressen, exclusief voor de medewerkers van haar leden en donateurs. Aan deelname aan onze landelijke congressen zijn kosten verbonden en de medewerkers dienen zich hiervoor apart aan te melden.

Verder ontvangen onze leden en donateurs ons een abonnement op het Praktijkblad Grondzaken en Gebiedsontwikkeling.