Nota's grondbeleid

De Vereniging van Grondbedrijven merkte in 2018 op dat veel gemeenten bezig waren met een nieuwe nota Grondbeleid en heeft destijds gemeenten opgeroepen om hun nota Grondbeleid toe te zenden zodat deze als inspiratie zouden kunnen dienen voor andere gemeenten. De gemeenten Apeldoorn, Delft, Deventer, Edam-Volendam, Eindhoven, Groningen, Hilversum, Nijmegen, Rotterdam, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug, Westland, Zaanstad, Zeewolde en de Provincie Gelderland hebben hier gehoor aan gegeven.

Tijdens ons Najaarscongres van 14 november 2018 is de VvG Inspiratietrofee 2018 uitgereikt aan de gemeente Scherpenzeel voor de meest inspirerende nota Grondbeleid. U kunt de presentatie hier nalezen.

Sindsdien sturen gemeenten hun nota Grondbeleid toe naar de VvG zodat andere gemeenten deze kunnen doorlezen en ideeën kunnen opdoen. In 2020 hebben de gemeenten Enschede, Purmerend, Schiedam en Veenendaal hun herziene nota's Grondbeleid toegezonden.

Heeft u een nota Grondbeleid die inspirerend is voor andere gemeenten? Stuur deze dan naar info@vvg.nl zodat deze toegevoegd kan worden aan onderstaande lijst van nota's Grondbeleid.

Apeldoorn - Delft - Deventer - Edam-Volendam - Eindhoven - Enschede - Algemene Verkoopvoorwaarden - Reserveringsvoorwaarden - Erfpachtvoorwaarden - Beleid kostenverhaal - Notitie Beheersregels - Groningen - Hilversum - Losser - Nijmegen - Purmerend - Rotterdam - Scherpenzeel - Schiedam - Utrechtse Heuvelrug - Veenendaal - Westland - Zaanstad afwegingskader strategische verwervingen - afwegingskader strategische verwervingen basis - voorbeeld - Zeewolde - Provincie Gelderland

De gemeente Veenendaal heeft naast de Nota Grondbeleid ook en Nota bovenwijkse voorzieningen vastgesteld. Deze kunt u hier inzien.