gegevens wijzigen

Indien u uw gegevens wilt wijzigen of uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan kunt u een mail sturen naar info@vvg.nl of hier een bericht achterlaten.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij de beëindiging voor 1 juli van dat jaar geschiedt. In dat geval wordt de helft van de contributie geretourneerd. Opzegging kan geschieden per de eerste van iedere maand met een opzeggingstermijn van één maand.