Presentaties

De afgelopen jaren heeft de Vereniging van Grondbedrijven al vele congressen georganiseerd. Vele sprekers hebben wij op ons podium mogen begroeten. Hieronder kunt u de voor u beschikbare presentaties van onze sprekers teruglezen. Wij danken onze sprekers voor het beschikbaar stellen van hun presentaties.

Najaarscongres 1 november 2023: Investeren in de ruimtelijke ontwikkeling: het spel en de spelers

Presentatie Jan Pieter van der Schans

Presentatie Sjoerd Lubbers

Presentatie Leonore Reijnen

Voorjaarscongres 7 juni 2023: Slagkracht in roerige tijden

Presentatie Chris Kuijpers

Presentatie Jolande de Vries

Presentatie Hielke Bos

Najaarscongres 2 november 2022: Bouwen, bouwen, bouwen #hoedan?

Presentatie Marja Appelman

Presentatie Esther Geuting

Presentatie Hein Schouwenaars

Presentatie Jos Feijtel

Presentatie José van der Plas

Presentatie Wander Hendriks

De presentatie Theo Opdam is niet beschikbaar. Informatie kan worden opgevraagd via info@plegt-vos.nl t.a.v. de heer R.T. Opdam.

 

Congres 22 juni 2022: Leren van Almere

Presentatie Erwin van der Krabben

 

Jubileumcongres 22 september 2021: De goede groei van de stad

Presentatie Jos Melchers

Presentatie Mattijs van Ruijven

Presentatie Martin Guit

Presentatie Frank ten Have

Presentatie Nathalie de Vries

 

Coronavierluik: effecten van corona op gebiedsontwikkeling

Tweede talkshow 2 december 2020: visie, beleid en bedrijfsvoering

Presentatie G. Mertens 

Presentatie M. Jeleniewski

Najaarscongres 13 november 2019: Gebiedsontwikkeling vandaag: andere financiële uitdagingen

Presentatie H. de Groot - Transportinvesteringen in een decentraliserende wereld: financiering van lokale gebiedsontwikkeling

Presentatie H. Amerika - Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

Presentatie H. Wijtmans en R. Nederhof - Casus: samenwerking gemeente Utrecht en marktpartij in Smakkelaarsveld

Presentatie A. Bregman - Partnerselectie en tenderen: waar liggen de juridische grenzen?

Presentatie E. van Schaijk - It takes two to tender

Presentatie T. Stauttener - Een gezonde mix van wonen en werken in stedelijke gebieden met hoge dichtheden

Presentatie C. Boendermaker - Energietransitie en gebiedsontwikkeling: twee ambities, één aanpak

Presentatie J. Huijben - Aanvullingswet grondeigendom

 

Voorjaarscongres 15 mei 2019 in Eindhoven: Toekomstbestendige woningbouw

Presentatie D. Uitzetter - Continue bouwstroom

Presentatie D. Manting - Doorstroming op de woningmarkt

Presentatie Y. Torunoglu - Groeiambities en kwaliteit

Presentatie J. Goud - Instrumenten voor het bouwoffensief

 

Najaarscongres 14 november 2018: Code Rood voor de woningmarkt

Presentatie P. Boelhouwer - Welke demografische ontwikkelingen zitten er achter de bevolkingsgroei en wat zegt dit over de woningvraag?

Presentatie R. Leemrijse - Duurzaam grondbeleid in de gemeente Assen

Presentatie G. Mertens - Maatschappelijk Verantwoord Grondbeleid

Presentatie J. van den Brand - 10 jaar Grondexploitatiewet, het verleden, het heden en de toekomst van het kostenverhaal

Presentatie W. Korthals Altes - Versnelling Woningbouw

Presentatie C. Verdaas - Actieve(re) grondpolitiek - kans of rem?

G.J. Put - VvG Inspiratietrofee 2018

 

Voorjaarscongres 13 juni 2018 in Groningen: Inspirerende stedelijke ontwikkeling in de praktijk

Presentatie R. van der Schaaf - Positie Groningen in (Noord) Nederland

Presentatie R. Lombaerts - Het Stedelijk Investeringsfonds als sturend instrument

Presentatie D. Janssen - De rol en het speelveld van de maatschappelijk ontwikkelaar

Presentatie M. Tankink - Groningen vs Groningen

Presentatie D. Holt - Investeren en financieren bij gebiedstransformaties

Presentatie H. Aarts - De meerwaarde van een actieve samenwerking tussen marktpartijen en grondbedrijven

 

Najaarscongres 8 november 2017: Energietransitie en Ruimtelijke Ontwikkeling

Presentatie S. de Vries - De energietransitie: de ruimtelijke opgave met stip

Presentatie N. Koeman - Grond voor Gebiedsontwikkeling: het Rli-advies over de aanvullingswet Grondeigendom

Presentatie E. Stigter - Grondbeleid als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Presentatie R. Kersten - Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl vraagt om meer samenwerking

Presentatie J. van Antwerpen - Circulair ontwikkelen van bedrijventerreinen, hoe werkt dat?

Presentatie D. Goedbloed - Rainproof "geen schade bij een hoosbui!"

Presentatie T. Reuten - Maximaal Maatwerk

Presentatie P. Agterberg - De energie opgave in de gebouwde omgeving

 

Voorjaarscongres 28 juni 2017 in Apeldoorn: Transities, trends en ontwikkelingen

Presentatie H. de Groot - 'Groei en krimp in een urbaniserende wereld'

Presentatie E. Reiding - 'simNL: bouwen aan Nederland'

Presentatie C. Verdaas - 'Werkt het oude gereedschap in het nieuwe huis van de Omgevingswet?'

Presentatie M. Smallenbroek - 'De ruimtelijke betekenis van de energietransitie'

Presentatie N. Maarsen - 'Duurzame verdichting is het antwoord, maar wat is de vraag?'

Presentatie M. Sandmann - 'De Apeldoornse situatie op de grondmarkt'

 

Najaarscongres 9 november 2016: Gebiedsontwikkeling anno 2016

Presentatie G. Teisman - 'Grond moet leren stromen'

Presentatie G. van Randeraat - 'Nieuwe allianties en energie in projecten'

Presentatie F. de Zeeuw & D.Uitzetter - 'Waardeketen gebiedsontwikkeling #track changes'

Presentatie P. Rijnberg & J. Piepers - 'VPB grondbedrijven, het eerste belastingjaar'

Presentatie W. Hulsker - 'Vraag en aanbod naar bedrijventerreinen: de cijfers voorbij'

Presentatie E. Daalhuisen - 'Rekenen aan sociale huur en middeldure huur'

Presentatie J. Fackeldey - 'De omgevingswet als sturingsinstrument voor een nieuwe ruimtelijke ordening'

 

Voorjaarscongres 25 mei 2016 in Enschede: Op zoek naar balans in stedelijke ontwikkeling

Presentatie P. Rijnberg - 'Vpb grondbedrijven - 2016 het eerste belastingsjaar

Presentatie H. van der Heijden - 'Grondbedrijven eindelijk vergelijkbaar'

Presentatie D. Evers - 'De veerkrachtige binnenstad'

Presentatie C.J. Pen - 'De ondernemende binnenstad, wie kiest wordt gekozen'

Presentatie J. Hatenboer - 'Ontwikkelingen binnenstad'

 

Bijeenkomsten Vennootschapsbelasting Gemeentelijke Grondbedrijven 14 en 28 oktober, 17 november 2015: Hoe werkt de Vennootschapsbelasting?

Presentatie P. Rijnberg - 'De wetgeving toegelicht'

Presentatie R. Sessink - 'Balans'

Presentatie H. van der Heijden - 'BBV in relatie tot VPB'

Presentatie A. Bandsma/ K.Wanders/ R. Vreeker - 'Samenwerkingsvormen'

Presentatie J. Piepers - 'Toezicht'

 

Najaarscongres 4 november 2015: De wereld draait door

 Presentatie P. Rijnberg - 'Vennootschapsbelasting grondbedrijven - stand van zaken'

Presentatie A. Bandsma - 'De wereld draait door: VPB'

Presentatie E. van der Krabben -

Presentatie A. Eldonk - 'Uw stad marktklaar voor investeerders'

Presentatie J. de Kruif - 'Verzelfstandiging noodzakelijk!'

Presentatie G. van Randeraat -

 

Voorjaarscongres 10 juni 2015 in Amsterdam: Economische innovatie als motor voor ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling

Presentatie P. Rijnberg - 'Vennootschapsbelasting grondbedrijven'

Presentatie L. Ivens - 'Welkom door de wethouder'

Presentatie P. Tordoir - 'De veranderende ruimtelijke economie van Nederland'

Presentatie R. Huikeshoven - 'Gebieds- en locatieontwikkeling ná de crisis'

Presentatie P. van Rossum - 'AMSTERDAM Gebieds- en locatieontwikkeling na de crisis'
 

Najaarscongres 12 november 2014: Wenkende perspectieven in gebiedsontwikkeling

Presentatie N. Harrems - 'Het jaar van de Ruimte, perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid'

Presentatie H. Weggemans - 'Toelichting drie grote decentralisaties in sociaal domein'

Presentatie R.J. Hoek - 'Dynamiek in het sociale domein: impuls voor locatie-ontwikkeling en hergebruik?

Presentatie G. van Randeraat -  'Versnelling in projecten mogelijk: de buitenboordmoter aan!

Presentatie M. Pijlman - De maatschappelijke waarde van stenen en zand'

Presentatie R. Hulsman - 'Morgenwonen, De nieuwe bouwstandaard. Van VolkerWessels

Presentatie B. Rademaker - 'Naar een eenvoudiger Omgevingsrecht'

Presentatie P. Rijnberg - 'Winstbelasting bij grondbedrijven?'

 

Voorjaarscongres 21 mei 2014 in Utrecht: Na de verkiezingen: stedelijke ontwikkeling in beweging

Presentatie Z. Hemel - 'De stad als brein'

Presentatie F. van Blokland - 'Institutionele beleggers in de gebiedsontwikkeling'

Presentatie M. Doodkorte - 'Stedelijke herverkaveling in Gorinchem'

Presentatie G. Kuijer & M. Bonke - 'Stedelijke herverkaveling, de praktijkvoorbeelden tot nu toe'

Presentatie R. van Ieperen & P. Venema - 'Noordgebouw Utrecht: ontwikkelproces van een Urban Hub'

 

Najaarscongres 13 november 2013: Kansen zien, kansen pakken!

Presentatie M. Frequin - 'Hervormingsagenda Woningmarkt'

Presentatie M. van der Steen - 'Pop-up publieke waarde: overheidssturing in de netwerksamenleving'

Presentatie M. Middendorp - 'Gemeentelijk vastgoed'

Presentatie L. Bekker - 'Leven in de stad van de toekomst'

Presentatie J.W. van de Groep - 'Energiesprong'

Presentatie H. Harms - 'Wijksontwikkelingsmaatschappij (WOM) Den Haag Zuidwest'

Presentatie F. ten Have - 'Grond en vastgoed; binnenkort irrelevant en ondergeschikt'

Presentatie E. Stigter - 'De Omgevingswet en grondbeleid'

Presentatie J. van den Brand - 'Gemeentelijk grondbeleid: hoe verder?'

Presentatie E. van der Krabben - 'De financiering van bovenwijkse/bovenplanse kosten'

Presentatie J.F. de Groot - 'VVG Paneldiscussie: Grondexploitatie'

Presentatie D. Stadig - 'Stedelijke herverkaveling'

 

Voorjaarscongres 24 april 2013: Gebiedsontwikkeling uit eigen kracht!

Presentatie J. Schrijnen - 'Is er nog een ontwikkelingsopgave?'

Presentatie G. van Grootheest - 'Zoeken naar nieuwe perspectieven voor stadsontwikkeling'

Presentatie A. van de Pol - 'De realiteit van de Groene Loper in de nieuwe realiteit'

Presentatie W. Meys - 'Stadsontwikkeling 2.0: De nieuwe rol van de overheid'

 

Najaarscongres 14 november 2012: Het landschap van gebiedsontwikkeling in beeld

Presentatie G. Teisman - 'Een omkerende keten op een plots verlaten speelveld'

Presentatie G. Urhahn - 'Concept van de Spontane Stad'

Presentatie S. Feenstra - 'Spontane Stad in de (Nederlandse) praktijk'

Presentatie A. Hoornstra -'Nieuwe financiele verhoudingen en nieuwe partijen in de woningbouw'

Presentatie F. Soeterbroek - 'Sturen met lichtheid'

Presentatie R. Dommanschet - 'Nieuwe coalities bij het herontwikkelen van OG in Amsterdam

Presentatie A. Alderliesten - The Day After! (gemeente Apeldoorn)

Presentatie E. Lastdrager - The Day After! (gemeente Enschede)

Presentatie S. van der Schaaf - 'De BBV notitie Grondexploitatie toegelicht'

Presentatie F. ten Have - 'Financiële effecten crisis bij gemeentelijke grondbedrijven'

Presentatie M. Smallenbroek - 'Woningbouw en de nieuwe realiteit'

Presentatie VvG - 'Effecten BTW en EPC op residuele grondprijzen'

 

Voorjaarscongres 13 juni 2012: De mogelijkheden van nu: kansen en tussentijdse oplossingen!

Presentatie G. Hukker - 'De woningmarkt en de nieuwe realiteit'

Presentatie H. Ovink - 'Liberale Ruimtelijk Ontwikkeling'

Presentatie J. Hoogendoorn - 'Braakliggende terreinen als bron van meerwaarde'

Presentatie L. Kok - 'De klant is koning!'

Presentatie C. Holland - 'Transitieteam: veranderen is een werkwoord'

Publicatie TU Delft - 'Gemeentelijke grondbedrijven in een nieuwe realiteit'

 

Najaarscongres 16 november 2011

Gebiedsontwikkeling in de toekomst

Presentatie E. Buitelaar - 'Nederland in 2040: gebiedsontwikkeling in onzekere tijden?'

Presentatie F. ten Have - 'De gemeentegrond wordt steeds heter onder de voeten'

Presentatie R. Bakker - 'Stedelijke inpassing A4 Delft – Schiedam'

Presentatie P. van der Gugten - 'Visie op de toekomst vanuit de markt'

Presentatie J. van den Brand - 'Het exploitatieplan: heb jij het al?'

Presentatie G. Modderkolk - 'Praktijkvoorbeeld grondexploitatiewet - op luchtige hoofdlijnen'

 

Voorlichtings- en discussiebijeenkomsten 9,17,23 maart en 5 april 2011: Actualiteiten Grondexploitatiewet 2011

Presentatie H. van Sandick - 'wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht'

Presentatie T.J.E.A. van der Heijden - 'handleiding exploitatieplan'

Presentatie J.F. de Groot - 'Privaatrechtelijk spoor; overeenkomsten over grondexploitatie'

Presentatie R. de Boer - 'Grondexploitatie via publiekrechtelijk spoor; het exploitatieplan'

Presentatie S. Adriaansen - 'Grondexploitatiewet in de gemeentelijke praktijk'

Presentatie G. van Moorsel - 'Grondexploitatiewet; ervaringen binnen de gemeente Deventer'

Presentatie E.J. van Baardewijk - 'Grexwet in de gemeentelijke praktijk'

 

Najaarscongres 3 november 2010: Ongebaande paden bewandelen

Presentatie G.Keers  - 'Toekomst voor en volgens grondbedrijven'

Presentatie F. ten Have - 'Financiële problemen bij gemeentelijke grondbedrijven'

Presentatie F.M. van Beek - 'Herstructurering als opgave'

Presentatie J.C. Verdaas - 'De kunst van het creëren'

 

Voorlichtings- en discussiebijeenkomsten 28 april en 23 juni 2010: Wro en concept regeling plankosten exploitatieplan

Presentatie H. van Sandick - 'Actualiteiten grondexploitatie, Wro, Wabo, CHW'

Presentatie Marlies Krul-Seen en Barbara van Hoek - 'Regeling Plankosten Exploitatieplan Consultatieronde'

Presentatie P. van Haasteren - 'Intake procedure'

 

Voorjaarscongres 2 juni 2010: Publiek ontwikkelen als oplossing?

Presentatie K.Westhoff - 'Publiek ontwikkelen als oplossing?'

Presentatie R. Vester - 'Pensioenfondsen als strategische partner bij het doorbreken van de crisis'

Presentatie F. de Zeeuw - 'Ad Fundum'

Presentatie J.F. de Groot - 'Publiek ontwikkelen; of: ‘death by legislation’'

 

Najaarscongres 4 november 2009: Crisismaatregelen: Hoe krijgen we de palen onze grond weer in?

Presentatie A.T. van Delden  -  'Laten we ons kisten door de crisis'

Presentatie G.J.A. Heijmans  -  'Samentrekken we de nieuwbouw vlot'

Presentatie M. Calon  -  'Positie, performance, platvorm'

Presentatie J.A. Fackeldey  -  'Het antwoord van Lelystad'

Presentatie T.F. Ram  -  'Benchmark grondbedrijven 2010'

Presentatie E. Swanink  -  'De Alkmaarse aanpak'

Presentatie E. Koelmans  -  'De Zwolse aanpak'

Presentatie P.P. van Bosse   -  'Wat te doen aan dalende grondopbrengsten gemeenten?'

Presentatie A.G. Bregman  -  'Juridisch verantwoord de crisis door!'

 

Voorjaarscongres 22 april 2009: Grondbedrijf: Kredietwaardig of kredietcrisis?

Presentatie P. Smit

Presentatie P. Noordanus

Presentatie J. Hagendoorn

 

Najaarscongres 12 november 2008: Herstructurering bedrijventerreinen: Oude wijn in nieuwe zakken?

Toepassing Wro en Grondexploitatiewet in de praktijk

Presentatie J. Doets

Presentatie P. van Geffen

Presentatie J. de Beijer

Presentatie J. Klomp

Presentatie I. Jans

Presentatie J. Hoekstra