Kom naar ons voorjaarscongres in Kampen op 5 juni 2024!

Samen met de gemeente Kampen organiseert de Vereniging van Grondbedrijven een mooi congres op woensdag 5 juni 2024. Kampen is een gemeente die volop in ontwikkeling is en groeit. Het is hier goed wonen, werken en verblijven met een mooie balans tussen gebouwen, groen en water. Tegelijk staat de gemeente voor grote opgaven: dat iedereen kansrijk opgroeit en meedoet, het versnellen van de woningbouw, de transitie van economie en landbouw, bereikbaarheid en de energietransitie. 

De gemeente Kampen en de VvG ontvangen u graag op dit congres: een fysieke bijeenkomst met interessante sprekers en mooie projectbezoeken. En natuurlijk tijd om met elkaar bij te praten en te netwerken. 

 

THEMA EN SPREKERS

Dit jaar draait het congres om het thema "Water en bodem sturend en grondbeleid". René Vrugt (directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij het Directoraat-generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is één van de sprekers en gaat in op wat het voor Nederland en gemeenten betekent om water en bodem sturend te laten zijn bij ruimtelijke keuzes en inrichting. Waar komt het idee vandaan? Welke keuzes zijn er al gemaakt door het Rijk, waar kan niet meer worden gebouwd en waar moet anders worden gebouwd? Welke hulpmiddelen biedt het Rijk om deze nieuwe standaard door te vertalen naar de gemeentelijke praktijk. Moeten eerdere ruimtelijke keuzes worden teruggedraaid? Wie neemt daartoe het initiatief? Wat doen we met afspraken die al waren gemaakt? Wie is verantwoordelijk voor de gevolgen? Kortom, wat betekent WBS voor gebiedsontwikkeling?  Prof. dr. Edwin Buitelaar (hoogleraar en onderzoeksdirecteur Sociale Geografie bij de Universiteit van Utrecht)  stelt zich de vraag welke effecten water bodem sturend en klimaatadaptatie hebben voor het grondbeleid en de grondexploitatie. Moet en kan die grondexploitatie worden aangepast aan al die nieuwe kosten en misschien ook kosten en baten in de toekomst? Stan Vergeer is beleidsontwikkelaar Water en Klimaat bij de gemeente Kampen en brengt het vraagstuk van water en klimaatverandering tot leven. Hoe vertaal je abstracte concepten naar concrete acties voor je gemeente? Stan laat zien hoe je komt tot een kaart in je gemeente die aangeeft waar nog gebouwd kan worden en waar niet, en welke aanpassingen nodig zijn. En wat betekent dit dan voor het grondbeleid? Gaan business cases over de kop en zijn er misschien nieuwe locaties nodig? Hoe geef je invulling aan de samenwerking tussen de klimaatafdeling en de afdeling grondzaken? En hoe organiseer je de samenwerking met de gemeenten in de regio? 

PROGRAMMA

09.00 uur   Ontvangst met koffie en thee in de Stadsgehoorzaal in Kampen 

10.00 uur   Welkom door Adrian Los, voormalig voorzitter van de VvG

10.10 uur   Welkom door de gemeente Kampen

10.20 uur   Spreker(s)

12.30 uur   Lunch

13.30 uur   Middagexcursies (zie hieronder) 

16.30 uur   Borrel 

 

AANMELDEN

U kunt zich uitsluitend door in te loggen in ons aanmeldsysteem aanmelden door uw lidmaatschapsnummer en emailadres in te voeren. Dit kan alleen indien uw zakelijke mailadres aan ons is doorgegeven (mocht uw zakelijke mailadres nog niet bekend zijn bij ons, dan kunt u uw mailadres doorgeven via: info@vvg.nl). Vervolgens dient u uw naam, emailadres én telefoonnummer in te vullen en aan te geven welke excursie u wenst te volgen.

U kunt zich aanmelden voor dit congres tot en met woensdag 29 mei 2024. De datum van aanmelding is leidend voor als er meer aanmeldingen zijn dan de maatregelen toelaten. Wij raden u daarom aan spoedig uw deelname kenbaar te maken.

 

KOSTEN

De kosten voor het congres bedragen € 125,- excl. BTW per persoon voor gemeenten en € 325,- excl. BTW per persoon voor donateurs. U krijgt na aanmelding een automatische bevestiging per email. Deze bevestiging dient als toegangsbewijs voor het congres. Na het congres ontvangt u een factuur voor de kosten van deelname aan het congres.

 

VOORKEUR VOOR PROJECTBEZOEKEN 

U kunt kiezen uit vier middagprogramma's. U kunt uw voorkeur bij uw aanmelding aangeven. Voor de middagprogramma's geldt een maximaal deelnemersaantal per excursie. De aanmeldingen zullen worden ingeboekt op volgorde van binnenkomst. Wij behouden ons het recht voor om u in een ander middagprogramma te plaatsen.

 

EXCURSIE 1: Gebiedsontwikkeling Reevedelta

Met de bus en wandelend het Reevedelta verkennen

In Reevedelta aan het Reevediep wordt de komende tien tot vijftien jaar een gebied ontwikkeld in samenwerking tussen gemeente en markpartijen. In Reeve, het dorp in Reevedelta, wordt al volop gebouwd. De rest van het gebied wordt integraal ontwikkeld. De focus van de gebiedsontwikkeling in Reevedelta is het creëren van een gebalanceerde omgeving waar woningbouw (circa 3600 woningen), diversie functies, mobiliteit (HUB), water en natuur op een harmonieuze wijze samenkomen om zo te komen tot duurzame leefgemeenschappen in de toekomst. De gebiedsvisie is bijna gereed en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met diverse stakeholders.

Tijdens dit locatiebezoek krijgt u een rondleiding per bus door het gebied en bezoekt u verschillende locaties in het gebied. Er wordt stil gestaan bij interessante onderwerpen o.a.: het ontstaan van Reeve en het Reevediep,  de samenwerking tussen gemeente en marktpartijen, mobiliteit en bodem en water sturend.

EXCURSIE 2: BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELING BERKPARK EN BEZOEK KOGGEWERF

Een mooie wandeling langs deze projecten

In de historische wijk Brunnepe is het voormalig fabrieksterrein inmiddels getransformeerd tot een woningbouwlocatie door ontwikkelaar Mateboer. De gemeente Kampen had hierin een faciliterende rol.  De planopzet heeft een rijk gevarieerd woningbouwprogramma. Er zijn onder andere rijenwoningen, herenhuizen, parkwoningen en appartementen gerealiseerd. De voormalige directeurswoning van de BK pannenfabriek dat zich op het Berkpark bevond is volledig gerestaureerd en verbouwd en doet nu dienst als kantoor. Pal daarnaast ligt de Koggewerf. De sfeer van de handel is nog steeds voelbaar. Dit stukje stad moet je beleven met daarin uitleg over de Kamper Kogge en de IJsselkogge.

Tijdens dit locatiebezoek krijgt u tijdens een wandeling uitleg over de ontwikkeling van dit unieke gebied en beleeft u de historie van de Koggewerf en de Kamper Kogge.

EXCURSIE 3: FLEVOWIJK

Op de fiets door Flevowijk

In de Flevowijk gebeurt het! Deze buurt is vanuit de jaren 60 ontstaan en heeft de woningvoorraad van Kampen flink vergroot. Deze volkswijk kenmerkt zich door ruim opgezette straten, groene en publieke ruimte en typische afwisselende stempelstructuur. Samen met woningcorporatie deltaWonen heeft de gemeente Kampen een toekomstvisie voor de Flevowijk ontwikkeld. Dit proces is heel goed verlopen en de lessons learned wil de gemeente Kampen graag met u delen. In de visie staan de wensen op het gebied van de kwaliteit van de woningen, de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid centraal. De woningcorporatie deltaWonen kijkt verder dan alleen naar het vastgoed. De kijk en aanpak van deltaWonen is daarin vernieuwend. Daarnaast wordt in deze wijk flink geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en zijn er diverse pilots om de wijk groen en gezond te houden.

Tijdens dit locatiebezoek krijgt u tijdens een fietstocht door de wijk uitleg, waarbij verschillende locaties worden bezocht.

EXCURSIE 4: RONDJE CPO PROJECTEN LANGS DE IJSSEL

Fietsen langs de IJssel

De gemeente Kampen kent vele voorbeelden van CPO woningbouw projecten omdat de gemeente het belangrijk vindt dat initiatieven vanuit de maatschappij gehoord mogen worden. Zeker in de dorpen is CPO de manier om voor inwoners van het dorp om woningbouw te kunnen realiseren. CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap en de ideeën ontstaan vanuit verschillende woonwensen. Om als ontwikkelaar van zo’n project op te kunnen treden, organiseert deze groep zich in een rechtspersoon, zonder winstoogmerk. Vaak is dat een vereniging. Hoe begeleid je een CPO wens vanuit de gemeente?

Tijdens dit locatiebezoek gaat u op de fiets via het Onderdijks (CPO Groene Buren en CPO Onderdijks) naar Zalk en dan via pontje naar Wilsum. Zo ervaart u het prachtige landschap van de IJssel en krijgt u op de verschillende locaties uitleg over CPO initiatieven.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annulering is alleen per email mogelijk via info@vvg.nl en dient uiterlijk 22 mei 2023 ontvangen te zijn. Indien annulering niet voor bovengenoemde datum is ontvangen, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Blijf thuis als u corona gerelateerde klachten heeft. Bij verhindering mag uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U kunt dit via info@vvg.nl doorgeven.

 

LOCATIE EN ROUTEBESCHRIJVING

De aanvang van het congres is om 10.00 uur in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Klik hier voor de routebeschrijving naar de congreslocatie.

Komt u met de trein? Dan kunt u op station Kampen een OV fiets huren of wandelend naar de congreslocatie komen (10 minuten wandelen).

Per auto

Komt u met de auto? Klik dan hier voor meer informatie. 

Privacy

Tijdens dit congres worden foto’s en video-opnamen gemaakt waar u mogelijk (herkenbaar) op te zien bent. Door het deelnemen aan het congres, geeft u toestemming voor het gebruik van de foto- en video-opnamen voor publieke doeleinden (zoals publicatie op onze website of in onze nieuwsbrieven).