Aanmelden

De VvG is 40 jaar!

En dat vieren we tijdens ons jubileumcongres. We hopen u op woensdag 22 september 2021 in Rotterdam te ontmoeten: een fysieke bijeenkomst met interessante sprekers en mooie projectbezoeken. En natuurlijk tijd om met elkaar bij te praten en te netwerken. 

Thema: "De goede groei van de stad"

Bij het ochtendprogramma zal Jos Melchers (directeur Stadsontwikkeling Rotterdam) u meer vertellen over de ontwikkeling en groei van de stad Rotterdam, waarbij een aantal projecten (waaronder Feijenoord-City) worden uitgelicht. Mattijs van Ruijven (hoofd stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam) zal u meenemen in de beantwoording van de volgende vragen: Waarheen wil Rotterdam groeien? Hoe doet Rotterdam dat? Welke knelpunten zijn er (bijv. milieueisen mobiliteit, een eerlijke balans) en welke oplossingen? Hierna zal Martin Guit (senior adviseur mobiliteit gemeente Rotterdam) concreet ingaan op het thema van de mobiliteit: Hoe gaat dat er in de toekomst uitzien, welke voorwaarden (en kansen) gelden er voor groei vanuit de mobiliteit? Hoe is dat te combineren en te realiseren met een krachtige stedelijke ontwikkeling?

Na deze Rotterdamse inbreng zal Frank ten Have (wethouder Midden-Delfland) vanuit historisch perspectief ingaan op het grondbedrijf, de gebiedsontwikkeling en de onderliggende onderzoeken om vervolgens zijn blik op de toekomst te delen. Hierbij zal hij onder meer een van de scenario’s om in de toekomst te komen tot een grondinvesteringsfonds of grondbank voor de toekomst met u bespreken. Tenslotte zal Nathalie de Vries (MVRDV en stadsbouwmeester Groningen) ingaan op de waarde van een goed ontwerp van een bouw- en stedenbouwkundig plan en het belang daarvan in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Hoe draagt een ontwerp van het plan bij aan een passende groei van de stad!

Programma

9.00 uur            Ontvangst met koffie en thee in Inntel Hotels Rotterdam Centre

10.00 uur          Welkom door Annius Hoornstra, voorzitter VvG

10.15 uur          Jos Melchers, directeur Stadsontwikkeling Rotterdam

10.30 uur          Mattijs van Ruijven, hoofd stedenbouwkundige gemeente

                         Rotterdam                                                                                                                     

10.55 uur          Martin Guit, senior adviseur mobiliteit gemeente Rotterdam 

11.20 uur          Frank ten Have, wethouder Midden-Delfland

11.45 uur          Nathalie de Vries, MVRDV en stadsbouwmeester Groningen          

12.10 uur          Afronding

12.15 uur          Lunch

13.15 uur          Middagprogramma, met keuze uit een wandeling door Hart van Zuid en de Rijnhaven,

                         met de boot naar Little C of met de watertaxi naar M4H en projectbezoek aldaar op de fiets

16.30 uur          Borrel in Schielandshuis

 

Aanmelden met lidmaatschapsnummer en emailadres

U kunt zich uitsluitend via onderstaande aanmeldsysteem aanmelden door uw lidmaatschapsnummer en emailadres in te voeren. Dit kan alleen indien uw zakelijke mailadres aan ons is doorgegeven (mocht uw zakelijke mailadres nog niet bekend zijn bij ons, dan kunt u uw mailadres doorgeven via: info@vvg.nl). Vervolgens dient u uw naam, emailadres én telefoonnummer in te vullen (de VvG moet deze gegevens in haar bezit hebben om u eventueel te kunnen bereiken).

U kunt zich aanmelden voor dit congres tot en met maandag 13 september 2021. De datum van aanmelding is leidend voor als er meer aanmeldingen zijn dan de maatregelen toelaten. Wij raden u daarom aan spoedig uw deelname kenbaar te maken.

Corona

De VvG houdt zich aan de richtlijnen die door de overheid worden gesteld. Dit kan onder meer betekenen dat het middagprogramma aangepast/gewijzigd kan worden en/of dat de VvG zich het recht voorbehoudt om u in een ander middagprogramma te plaatsen.

Om deel te kunnen nemen aan ons congres is het nodig dat u een coronatoegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs kunt tonen. Dat betekent dat u als deelnemer gevraagd wordt naar een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Omdat er hiervoor een extra controle moet plaatsvinden, verzoeken wij u eerder aanwezig te zijn op onze congreslocatie zodat wij op tijd kunnen starten met het programma.

Verder kan het betekenen dat het middagprogramma aangepast/gewijzigd kan worden en/of dat de VvG zich het recht voorbehoudt om u in een ander middagprogramma te plaatsen.

Zonder Coronatoegangsbewijs en geldig identiteitsbewijs wordt geen toegang verleend!

 

Kosten

De kosten voor het congres bedragen € 97,- excl. BTW per persoon voor gemeenten en € 295,- excl. BTW per persoon voor donateurs. U krijgt na aanmelding een automatische bevestiging per email. Deze bevestiging dient als toegangsbewijs voor het congres. Na het congres ontvangt u een factuur voor de kosten van deelname aan het congres.

Voorkeur voor projectbezoeken 

U kunt kiezen uit drie middagprogramma's. U kunt uw voorkeur bij uw aanmelding aangeven. Voor de drie middagprogramma's geldt een maximaal deelnemersaantal per excursie. De aanmeldingen zullen worden ingeboekt op volgorde van binnenkomst.

1. Hart van Zuid en Rijnhaven

Tijdens de wandeling door het sterk veranderende Hart van Zuid zult u diverse projecten zien zoals Ahoy en het nieuwe olympische zwembad. Het gebied rond winkelcentrum Zuidplein en Ahoy ondergaat op dit moment een metamorfose met als doel er een nieuw bruisend stadscentrum van te maken: een plek waar bewoners, bezoekers en ondernemers zich helemaal thuis voelen. Dat betekent dat het gebied ingrijpend op de schop gaat. De metamorfose moet Hart van Zuid economisch, sociaal en cultureel versterken. De veranderingen zijn straks in heel Rotterdam Zuid merkbaar. Deze ambitie vergt unieke aanpak met een totaal nieuw organisatie- en samenwerkingsmodel, waarin de rolverdeling tussen overheid en markt opnieuw wordt uitgevonden.

Daarna bezoekt u de Rijnhaven, waar een nieuw stuk stadscentrum wordt ontwikkeld naast historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten. Hoogbouw grenst straks aan een stadspark dat een groot deel van het huidige havenbekken inneemt. Een park dat deels drijft in de haven met een permanent stadsstrand. Waar het water op veel verschillende manieren kan worden ervaren. Een stuk stad langs de belangrijke route van Zuidplein naar Hofplein. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets en met prettige voorzieningen om te werken, ondernemen en recreëren. Maar ook met diverse woonmogelijkheden en -vormen. Kortom: een uitbreiding van het Rotterdamse stadscentrum op de zuidoever. Aan het water en voor iedereen.

De projecten zullen worden toegelicht door experts van de gemeente Rotterdam. Na deze wandeling zult u per metro of per watertaxi naar de binnenstad gaan waar we de dag gezamenlijk zullen afsluiten met een borrel bij het Schielandshuis.

2. Little C

Bezoek Little C, een prachtig voorbeeld van bouwen in zeer hoge dichtheden waar wonen, werken & voorzieningen worden gecombineerd. Om ervoor te zorgen dat een écht buurtje kon ontstaan, is in co-creatie met alle betrokkenen in het gebied, aandacht tot aan de laatste details besteed. Daarbij is volop ingezet op de ervaring op maaiveldniveau. Little C is een puzzelstuk dat verschillende stadsdelen aan elkaar hecht: via een loopbrug maakt ze de verbinding met het Erasmus MC, Het Park en het water de Schie en door de aanleg van het Tuschinskipark is Little C een groene schakel tussen dit park en de Heemraadsingel.

Voor deze excursie gaat u met de boot naar Little C. Nadat u uitgebreid de ins en outs van Little C gehoord en gezien heeft, gaat u te voet richting het spiegelend Depot van museum Boijmans Van Beuningen en vervolgens naar de binnenstad om de dag gezamenlijk af te sluiten met een borrel.

3.  Merwe-Vierhavens

Met de watertaxi gaat u naar het Merwe-Vierhavengebied om daar het in transformatie zijnde havengebied al fietsend te verkennen.

Merwe-Vierhavens (M4H) is een (voormalig) haven- en industriegebied in ontwikkeling naar een energiek stadsdeel om te wonen en werken. Het is een gemeenschap van start-ups, scale-ups en grotere corporates en kennisinstellingen, met als gemeenschappelijke focus de innovatieve maakindustrie. Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen M4H samen tot het stadshavengebied van de toekomst. Het doel is het gebied te ontwikkelen met focus op duurzaamheid in circulariteit, mobiliteit en energie.

Verder komt u langs het Makersdistrict waar ondernemers en kennisinstellingen zich vestigen die werken aan uitvindingen voor de nieuwe economie. Startende bedrijven krijgen de kans uit te groeien tot gevestigde ondernemingen. Jongeren maken hier kennis met techniek.

Natuurlijk fietst u ook langs de naar woningen getransformeerde kantoren Lee Towers en een drijvende boerderij. Na deze excursie door M4H gaat u met de metro richting de borrellocatie in de binnenstad.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering is alleen per email mogelijk via info@vvg.nl en dient uiterlijk 13 september 2021 ontvangen te zijn. Indien annulering niet voor bovengenoemde datum is ontvangen, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Blijf thuis als u corona gerelateerde klachten heeft. Bij verhindering mag uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U kunt dit via info@vvg.nl doorgeven.

Locatie en routebeschrijving

De aanvang van het congres is om 10.00 uur in Inntel Hotels Rotterdam Centre aan de Leuvehaven 80 te Rotterdam. Klik hier voor de reisplanner voor het openbaar vervoer en klik hier voor de routebeschrijving met de auto.

OV-chipkaart in bezit? 

We zullen tijdens de middagprogramma's gebruik maken van het openbaar vervoer. Wilt u zo vriendelijk zijn om aan te geven via info@vvg.nl of u in het bezit bent van een OV-chipkaart? Indien u dat niet heeft zullen wij zorgen voor een eenmalig vervoersbewijs voor u.