Webinar Decentrale Regelgeving Klimaatadaptief Bouwen en Inrichten

28-05-2020

De VNG organiseerde een webinar over de mogelijkheden die gemeenten, waterschappen en provincies hebben om via decentrale regelgeving te “sturen” op klimaatadaptief bouwen en inrichten.