Flexibele woonvormen: welke instrumenten biedt het Rijk?

01-04-2021

Aedes en de VNG organiseren met medewerking van het PBL en het Rijksvastgoedbedrijf een webinar over de uitdaging waar gemeenten en corporaties voor staan in het kader van de Brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Er zijn vanuit het rijk diverse instrumenten ontwikkeld om flexibele woonvormen te realiseren zijn en worden deze tijdens dit webinar besproken. Ook wordt getoond hoe een concrete businesscase gerealiseerd kan worden.