Onteigening en voorkeursrecht onder de omgevingswet

Dit webinar van Marie-Anna Bullens en Chantal van Mil van Hekkelman staat in het teken van onteigening en het voorkeursrecht onder de Omgevingswet.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige systeem komen in een uur aan bod, waaronder:

Onteigening:

de nieuwe regeling op hoofdlijnen;
de toetsingsgronden;
nieuwe bevoegdheid tot het nemen van een onteigeningsbeschikking;
de bekrachtigingsprocedure bij de bestuursrechter, incl. rechtsbescherming;
inschrijving van de onteigening d.m.v. de onteigeningsakte;
de schadeloosstellingsprocedure, de rol van de rechter en de deskundigen, incl. rechtsbescherming.

Voorkeursrecht:

inleiding op de nieuwe wettelijke regeling;
overgangsrecht;
verschillen met huidig recht.