Cursus Didam-arrest

14-03-2023

Meer informatie over deze cursus volgt.

Datum: 14 maart 2023
Tijd: 15.30 - 17:30 uur met aansluitend een borrel
Locatie: Blaak 28, Rotterdam of online
PO-punten: 2
Docenten: mr. Tjinta Terlien en mr. Alexandra Danopoulos

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

N.B. De kosteloze cursussen zijn niet voor externe advocaten(kantoren)