Hoge Raad besproken: Géén Haviltex!

05-09-2023

Hoge Raad besproken: Géén Haviltex! In deze zaak prevaleert de letterlijke tekstvan een vaststellingsovereenkomst boven de partijbedoelingen.

Uitleg van een vaststellingsovereenkomst waarin is bepaald dat, in afwijking van het Haviltex-criterium, de letterlijke tekst van de overeenkomst prevaleert boven eventuele partijbedoelingen, zodat de rechter de bepalingen uit de overeenkomst uitsluitend grammaticaal dient uit te leggen en toe te passen.