Woningmarkt 2021: stagnatie of doorstroming?

17-02-2021

Paul de Vries (woningbouwexpert bij het Kadaster) ging in dit webinar samen met Eline Penders (belangenbehartiger bij Aedes) in op de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt en mogelijke (beleids)reacties. Aan bod kwamen de effecten van de coronacrisis, de verhuisketens die door nieuwbouw ontstaan, de relatie tussen de huur- en koopwoningmarkt en de trek van de stad naar de meer groene omgevingen.