Kaderrichtlijn Water onder Omgevingswet

26-10-2023

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland voldoet niet aan de eisen uit de Kaderrichtlijn Water. Wat betekent dit voor provincies, waterschappen en gemeenten onder de Omgevingswet? Wanneer krijgen zij te maken met de Kaderrichtlijn Water? En welke instrumenten uit de Omgevingswet kunnen zij inzetten om aan de eisen uit de Kaderrichtlijn water te voldoen? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het webinar van Rachid Benhadi en Wiebe van de Rijt.