Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

26-02-2021

Paul Gerretsen (Deltametropool) en Hamit Karakus (Platform31) zullen dit debat leiden en vooruitlopend op de komende kabinetsformatie zal er met politici en experts gesproken worden over de onderlinge verschillende opinies en de mogelijk gedeeld oplossingen met betrekking tot wonen en ruimte.