Najaarwebinar 'Actualiteiten grondverwerving'

10-10-2023

Op 10 oktober 2023 kunt u het jaarlijkse najaarswebinar ‘Actualiteiten Grondverwerving’ van Nysingh Academy volgen. In anderhalf uur bent u weer op de hoogte van de relevante ontwikkelingen in de grondverwervingspraktijk. Er wordt onder meer stilgestaan bij recente Koninklijke Besluiten, rechtspraak inzake de schadeloosstelling, Wvg, gedoogplichten en uiteraard ook bij de veranderingen onder de Omgevingswet.
 

Bas ten Kate, Jessica de Roos en Carola van Andel geven op 10 oktober van 13:30 tot 15:00 uur de online cursus Actualiteiten Grondverwerving. Bas, Jessica en Carola zijn advocaat en specialist op het gebied van grondverwerving/onteigening.

Onderwerpen
Tijdens deze cursus leert u meer over de volgende onderwerpen:

Recente KB’s en rechtspraak inzake onteigening;
Actualiteiten op het vlak van de schadeloosstelling;
Wvg en gedoogplichten;
Highlights Grondzaken onder de Omgevingswet.

Doelgroep
Dit webinar is interessant voor onder meer juristen en (beleids)medewerkers grondzaken, vastgoed en ruimtelijke ordening bij gemeenten, waterschappen, provincies en andere (semi-) overheden. 

Kosten en aanmelden
Deelname aan dit webinar is geheel kosteloos.