Samen zorgen voor prettig wonen

20-05-2021

Tijdens dit congres wordt aandacht geschonken hoe gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnspartijen en andere instanties hun samenwerking verder kunnen versterken en verbeteren, waarbij er met name aandacht is voor wonen met zorg, duurzaamheid, leefbaarheid, nieuwbouw, spoedzoekers en betaalbaarheid.