Versterken van het sociale cement in wooncomplexen

06-07-2021

Bouwen voor ouderen heeft grote prioriteit aldus Aedes, ActiZ, de VNG, ZN en de ministeries van VWS en BZK. Er zijn oplossingen te bedenken om de bestaande voorraad te gebruiken voor wonen voor ouderen zonder dat nieuwbouw nodig is: een extra mogelijkheid die snel te benutten is. Tijdens dit webinar werd hier op ingegaan. Met medewerking van Marien de Langen (Stadgenoot), Kees Penninx (ActivAge), Joke Hofman (Ieder1), Roy Severein (Zorgcombinatie Marga Klompé) en Magdeleen Sturm (Lysias Advies).