Innovatie Expo 2021

08-04-2021

Op dit moment heeft Nederland te maken met vele maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, circulaire economie, water, voedsel, bouwen en mobiliteit. Tijdens de InnovatieExpo 2021 kwamen bedenkers, uitvoerders en beleidsmakers bijeen en kon u kennis nemen van en nadenken over innovatieve oplossingen en zo meebouwen aan vernieuwing.

De InnovatieExpo 2021 werd georganiseerd door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).