Jaarcongres Stedelijke Transformatie

16-02-2023

Om te voorzien in de enorme woningbehoefte, is snelle transformatie van gebieden en gebouwen essentieel. Een slimme aanpak is nodig, want Nederland heeft nog meer prangende opgaven. We moeten bijvoorbeeld verduurzamen, werken aan klimaatadaptatie en biodiversiteit herstellen. En we willen dat onze wijken gezond, veilig en bereikbaar zijn. Met voorzieningen en werkgelegenheid in de buurt. Al deze opgaven doen een beroep op de schaarse ruimte. Door slim te combineren, kunnen we deze opgaven in samenhang versnellen en toekomstbestendige woongebieden creëren. Zo voegen we kwaliteit toe aan onze steden en dorpen. Tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 16 februari gaat u aan de slag om tot succesvolle transformatie te komen.

Wat gaan we doen?

Er is een groot tekort aan woningen. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen woning meer vinden. Ook de betaalbaarheid van woningen staat onder druk. Om te zorgen voor voldoende woningen voor iedereen, moeten we de woningproductie versnellen. Dit kan alleen als overheden, corporaties en marktpartijen hun krachten bundelen en de doelstellingen helder zijn.

Bij het transformeren van gebieden en gebouwen loop je tegen allerlei vraagstukken aan. Deze vraagstukken zijn op veel plekken in het land vergelijkbaar. Tijdens het zesde jaarcongres Stedelijke Transformatie nemen we diverse vraagstukken onder de loep. Overheden, ontwikkelaars, corporaties en kennisinstellingen wisselen kennis en ervaringen uit en verkennen wat er nodig is om samen succesvol te transformeren.

We bespreken de grootste barrières en laten goede voorbeelden zien. We gaan in gesprek om tot nog betere oplossingen te komen. Hoe kun je opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw? Hoe werk je langdurig en effectief samen? En hoe kunnen we het aanbod aan betaalbare woningen vergroten? Op 16 februari krijgt u het antwoord op deze (en meer) vragen.

Voor wie?

Voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.