Seminar toekomstgericht bouwen

28-09-2023

Op 28 september 2023 organiseert Ten Holter Noordam het jaarlijks seminar gebiedsontwikkeling bij Dudok aan de Maas met als onderwerp Toekomstgericht bouwen. 

Fahid Minas (lid Tweede kamer), Richard Heijdra (gemeentesecretaris Stichtse Vecht en voorheen Zuidplas) en Damo Holt (Rebel Group) zullen hun kennis delen en visie geven over klimaat adaptief bouwen aan de hand van een ontwikkeling waar veel uitdagingen samenkomen: Het Vijfde Dorp.

Toekomstgericht bouwen
Want Nederland staat voor een grote opgave. Tot 2030 moeten we 900.000 woningen bouwen. Wordt in de vereiste snelheid van bouwen genoeg rekening gehouden met de toekomstbestendigheid van woningen? Dat is de vraag. De gemiddelde woning in Nederland is 38 jaar oud; de veronderstelde levensduur van een woning is echter veel langer. In de berekening voor de milieuprestaties voor gebouwen (een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van gebouwen) wordt vaak gerekend met een levensduur van 75 jaar, bijna het dubbele. En in de praktijk gaat een woning nog veel langer mee. Denk aan de nu bijna 100 jaar oude en zeer gewilde jaren ’30-woningen. Op die lange levensduur van woningen die we nu bouwen zijn er veel uitdagingen. Het meest in het oog springend zijn de gevolgen van klimaatverandering: door klimaatadaptief bouwen kan daarop worden ingespeeld. Daarnaast moet met duurzaamheid van bouwmaterialen en energie-efficiëntie van woningen worden voorgesorteerd op de toekomst. Een uitdaging van heel andere aard is de verwachte bevolkingsgroei en de verandering in bevolkingssamenstelling. Hoe bouwen we voor de behoeften van de toekomst, zeker ook in het licht van de schaars beschikbare ruimte in Nederland?

Deze opgave vraagt veel van alle betrokken stakeholders. Of het nu overheden, woningcorporaties of marktpartijen zijn; iedereen moet hiermee aan de slag.