Symposium: Reducing land take - examples from abroad

27-09-2023

Terugdringen van verstedelijking: hoe doe je dat? De EU-doelstelling ‘No Net Landtake in 2050’ heeft planologisch Nederland verrast. Afgelopen juli werden de plannen duidelijker. Andere landen zijn al langer bezig om het aantal hectares verstedelijking terug te dringen. Wat kan Nederland daarvan leren?

Dat is het onderwerp van het symposium dat het PBL op 27 september a.s. organiseert. We hebben verschillende internationale experts uitgenodigd die over hun ervaring met het terugdringen van verstedelijking vertellen, naast mensen van de Europese Commissie die meer over de maatregel zullen vertellen.

Het PBL en het ESPON-onderzoeksprogramma hebben de 27e buitenlandse deskundigen uitgenodigd om hun ervaringen met het terugdringen van stedelijke uitbreiding te delen, waaronder enkele leden van de Europese Commissie. Zo kunnen waardevolle lessen worden getrokken over hoe een dergelijk beleid in Nederland opgezet kan worden. Bovendien biedt het symposium een kans om openhartig over het voorstel te praten met leden van de Europese Commissie. Zijn er knelpunten of aandachtpunten die verbetering vereisen?

Bij aanmelding kunt u aangeven of u de bijeenkomst online wil bijwonen of dat u naar het kantoor van het PBL aan de Bezuidenhoutse weg 30 in Den Haag komt. De voertaal van de bijeenkomst is Engels.