Grondeigendom Omgevingswet

06-07-2022

In verband met de publicatie van de Handreiking grondeigendom Omgevingswet organiseerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven een interactieve digitale sessie.

Aan bod kwamen de nieuwe regelgeving rondom onteigening, het voorkeursrecht en kavelruil, wat de belangrijkste verschillen zijn met de huidige regelgeving en wat u minimaal te doen heeft voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarna.

Sprekers

De sessie werd gegeven door Hendrik van Sandick, adviseur grondbeleid bij Van Sandick Advies, en Leo Nooteboom, senior beleidsmedewerker grondbeleid bij het ministerie van BZK.