Transformatie Zuidplein Rotterdam

11-10-2023

PROGRAMMA

Transformatie van het winkelgebied

De herontwikkeling van het Zuidplein is in volle gang. Het vernieuwde Winkelcentrum Zuidplein is inmiddels is als één van de grootste overdekte winkelcentra klaar voor de toekomst. Francoise Dechesne (directeur VvE Winkelcentrum Zuidplein) neemt u mee in de aanpassingen en uitbreidingen die zijn gedaan. Ook gaat zij in op de samenhang tussen het winkelcentrum en de totale gebiedsontwikkeling van Zuidplein. Doel daarvan is de synergie met de omliggende functies optimaal te benutten.

Inzicht in de totale gebiedsontwikkeling

Wouter van de Braak (Hart van Zuid / Heijmans) geeft een toelichting op de totale gebiedsontwikkeling van het Zuidplein. Hij gaat in op de samenhang van alle verschillende voorzieningen en functies in het gebied dat een kwaliteitsverbetering ondergaat. Niet alleen de gebouwen, maar ook de openbare ruimte zijn aangepakt. Na de herontwikkeling staat de voetganger centraal in het gebied. Ook is er een aantal woningen gebouwd. Van de Braak laat zien op welke manier de planvorming en de uitvoering hebben plaatsgevonden, hoe de omgeving bij de plannen is betrokken en wat de PPS-constructie inhoudt.