Najaarscongres Vereniging van Grondbedrijven: bouwen, bouwen, bouwen #hoedan

02-11-2022

Je kunt geen medium betreden/bezoeken of er is bijna dagelijks een item over de urgentie rond de woningbouw in Nederland. Het gaat dan onder meer over de woningbouwopgave van 100.000 woningen op jaarbasis, het tekort aan woningen voor jongeren op de huizenmarkt, de barrières die er zijn als gevolg van een dwalend stikstofbeleid of de explosief gestegen grondstoffenprijzen. Maar ook over het ontbreken van voldoende vakmensen, de oorlog in Oekraïne en de extra ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

In het kort samengevat: een voor Nederland indrukwekkende ambitie voor extra woningen, tegenover een flink aantal praktisch verlammende obstakels.

Hoe komen we hier nu uit? En wat kan onze rol daarbij zijn? Waar zitten de kansen op versnelling, of waar kunnen we überhaupt snelheid maken? 
Dit laatste (snelheid maken) lijkt binnen het decor van alles wat er speelt een beter hanteerbare en realistische ambitie. We moeten vooral op zoek naar acceleratie, naar snelheid.
Dit najaarscongres is een congres van tempo maken. Samen optrekken en elkaar informeren hoe we de keten van bouwen weer kunnen laten “swingen”!

Daar moeten we alle kennis en kunde voor mobiliseren. Kom dan ook naar dit congres en leer, informeer en acteer. Samen moeten we dit maatschappelijke dilemma tackelen. Het opgestelde programma met sprekers is hiervan een afspiegeling, en hopelijk ook een inspiratie om gas te geven. Met volle vaart vooruit!

Op ons congres zullen spreken Marja Appelman (directeur Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Esther Geuting (directeur innovatie bij De Stec Groep, advies- en onderzoeksbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed), Hein Schouwenaars (partner/gebiedsontwikkelaar bij de Rebelgroup), Ewald van Petersen (strategisch gebiedsmanager van de gemeente Nijmegen), José van der Plas (gebiedsontwikkelaar bij BPD), Jos Feijtel (bestuurlijk aanjager bij het bestuurlijk Expertteam woningbouw) en Theo Opdam (algemeen directeur bij Plegt-Vos).