Europese subsidieprogramma’s voor decentrale overheden

24-06-2021

Tijdens deze livestream zullen vertegenwoordigers van de Europese Unie, verantwoordelijken voor de verdeling van de Europese subsidiebudgetten, Europese bestuurders en andere Europa-deskundigen u meer vertellen over Europese subsidieprogramma’s en welke voorwaarden hiervoor gelden en u informeren over mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen. 

In september en oktober 2021 volgt een reeks masterclasses, waarbij de volgende thema’s zullen worden aangestipt: klimaatadaptatie, duurzaamheid en mobiliteit, digitalisering en smart cities, regionale economie en arbeidsmarkt en energietransitie en circulaire economie.