Tweedaagse cursus ‘Dilemma’s in de Zuidwestelijke Delta’

14-06-2023

Nederland staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. Vanuit de ruimte is goed te zien dat Nederland eigenlijk één grote delta is. Een groot deel van het land ligt onder de zeespiegel. Ook vindt het water via de grote rivieren door ons land hun weg naar de zee. Dit maakt Nederland een typisch deltagebied. 

Dit deltagebied verandert al miljoenen jaren regelmatig van gedaante. En al even lang spelen klimaatveranderingen, veranderde rivierlopen het gebied en de bewoners parten. Die dynamiek vertaalt zich onder meer in de verdeling van zout en zoet water (in grond- en oppervlaktewater), ecologie en verandert menselijk gebruik van land en water. Alle facetten en ingrepen zijn op de vierkante meter merkbaar.

De opgaven zijn complex. Met name in het landelijk gebied komen veel acute maatschappelijke opgaven samen. Zo doen bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit een beroep op de ruimte. Wat is de toekomst voor de landbouw? Deze sector staat voor een transitie naar een kringlooplandbouw in 2030.

Partijen moeten de handen ineenslaan: overheden, burgers, agrariërs, investeerders, toekomstige gebruikers en ontwikkelaars. Er is nieuwe samenwerking nodig. Handelen vanuit visie voorbij standpunten en belangen, gericht op een leefbaar landelijk gebied.

Hierin is (juridische) kennis noodzakelijk om de maatschappelijke opgaven met de (grond)eigenaren en –gebruikers handen en voeten te geven.

Tijdens deze tweedaagse cursus wordt u meegenomen in de diverse (juridische) aspecten die spelen en/of gaan spelen. Diverse sprekers, vanuit onderwijs, wetenschap en praktijk zullen u informeren en activeren. Uiteraard is er tussen de
diverse sessies en tijdens de netwerkborrel ruimte om te netwerken en om uw vakgenoten te spreken.

Klik hier voor meer informatie over deze cursus.