Mobiliteitstransitie: kansen en mogelijkheden van hubs

06-09-2021

Tijdens deze online themasessie wordt besproken welke verschillende vormen van mobiliteitshubs er zijn en hoe zich dat verhoudt tot de ontwikkeling van deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS)? Ook komen de noodzakelijke randvoorwaarden om een mobiliteitshub te laten functioneren aan de orde en wat dit betekent voor specifieke gebiedsontwikkelingen qua inhoud en proces alsook de organisatie en financiering van mobiliteitshubs en inclusieve en betaalbare oplossingen. Ervaringen van een aantal eerste Nederlandse voorbeelden van mobiliteitshubs zullen worden besproken.