Nadeelcompensatie Omgevingswet

29-06-2022

In verband met de publicatie van de Handreiking nadeelcompensatie Omgevingswet organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het programma Aan de slag met de Omgevingswet in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Grondbedrijven een interactieve digitale sessie.

Tijdens deze sessie lichten Hendrik van Sandick, adviseur grondbeleid bij Van Sandick Advies, en Maarten Engelberts, adviseur invoering Omgevingswet bij de VNG, het nieuwe stelsel toe aan de hand van een aantal cases. Daarnaast staan de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor de praktijk bij decentrale overheden centraal. Er is veel ruimte om uw vragen te stellen. Na afloop weet u wat mogelijk is met de nieuwe regelgeving rondom nadeelcompensatie, wat de belangrijkste verschillen zijn met de huidige regelgeving op het gebied van nadeelcompensatie en planschade, en wat u minimaal te doen heeft voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarna.