Bijeenkomst omgaan met Didam

22-11-2022

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM, VNG en Vereniging van Grondbedrijven heeft prof. dr. ir. Arjan Bregman van het Instituut voor Bouwrecht een handreiking geschreven over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling.

De handreiking biedt ondersteuning bij de implementatie van het Didam-arrest en omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als een-op-een transacties. Deze handreiking is via deze link beschikbaar.

Bijeenkomst op 22 november 2022

Op 22 november 2022 organiseerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NEPROM, VNG en VvG een bijeenkomst in de Mauritskazerne in Ede.

Arjan Bregman lichtte de handreiking over de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling toe. Na deze toelichting heeft Manfred Fokkema de meest recente jurisprudentie naar aanleiding van het Didam-arrest besproken. De toepassing van het leerstuk in de praktijk kwam verder aan bod in een levendige (panel)discussie. 

Programma

13.15 uur opening door drs. A.A. (Adrian) Los (voorzitter VvG/directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden)

13.30 uur – 14.30 uur presentatie handreiking door prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman (senior wetenschappelijk medewerker publiekrecht Instituut voor Bouwrecht/hoogleraar bouwrecht RuG)

14.30 – 15.15 uur actualiteiten jurisprudentie door mr. M. (Manfred) Fokkema (advocaat bij Infense advocaten)

15.15 – 15.30 uur pauze

15.30 – 16.15 uur paneldiscussie onder leiding van drs. ing. J. (Jan) Fokkema (directeur NEPROM). Deelnemers: Reint-Jan Auwema (projectontwikkelaar bij Van Wijnen), Rachel van Houwelingen (afdelingshoofd Ontwikkelen en Realiseren van de directie Woningbouw van BZK) en Martine Bos (adjunct-directeur Grond en Ontwikkeling bij de gemeente Amsterdam)

16.30 uur  sluiting door Jan Fokkema

Aansluitend borrel

 

Datum: dinsdag 22 november 2022

Locatie: Mauritskazerne in Ede (Nieuwe Kazernelaan 2)