Symposium Gebiedsontwikkeling

14-04-2022

Er moeten meer huizen komen, liefst snel. Hoe kun je dit als gemeente faciliteren? Wat betekent dit voor de verhoging van de kwaliteit van je stad? Stedelijke gebiedsontwikkeling is er niet eenvoudiger op geworden. Gemeenten worstelen met het tekort aan beschikbare ruimte, met het versnipperd grondbezit en met de kosten van gebiedsontwikkeling. Daarnaast doen nieuwe uitdagingen voor, zoals de uitrol van een toekomstbestendige laadpaleninfrastructuur.

Tijdens dit online event van Binnenlands Bestuur en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland delen praktijkdeskundigen hun ervaring en bieden handvatten om mee aan de slag te gaan. Hoogleraren Dick van Gameren en Peter Boelhouwer presenteren hun actuele inzichten over de rol van overheden en partners bij woningbouwproductie en gebiedsontwikkeling.