Regionale werksessies Startbouwimpuls

30-08-2023

Op 30 en 31 augustus en op 5, 6 en 7 september 2023 organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vijf regionale sessies over de Startbouwimpuls (Sbi). Tijdens de webinars op 20 en 22 juni zijn medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen geïnformeerd over de regeling Startbouwimpuls. Ook is de oproep gedaan om een eerste, globale inventarisatie van projecten op te leveren via de zogenaamde groslijst.

Inhoud regionale sessies

In de regiosessies zullen de resultaten van deze groslijst en de best-practices, worden gedeeld, zal informatie gegeven worden over het beoordelingsproces en wordt ingegaan op veelgestelde vragen. U kunt ook in gesprek gaan met specialisten en een antwoord krijgen op uw vragen, bijvoorbeeld over de aanvraag die u (als gemeente in samenwerking met andere partijen) voorbereidt.

Planning regionale sessies

Woensdag 30 augustus : Zuid-Holland
Donderdag 31 augustus: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Dinsdag 5 september: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel  
Woensdag 6 september: Noord-Holland en Flevoland
Donderdag 7 september: Utrecht en Gelderland

Aanmelden

U kunt deelnemen aan één van de vijf sessies. Als u verhinderd bent op de datum waarop in uw eigen regio de bijeenkomst plaatsvindt, dan kunt u ook deelnemen aan een werksessie in een andere regio.

Aanmelden kan vóór 1 augustus via onderstaande link. De locaties en tijdstippen worden ook binnenkort bekend gemaakt. De bijeenkomst duurt één dagdeel.