Kavelruil in een veranderend landschap

20-09-2023

Het Nederlands landschap verandert continu. Zowel letterlijk als figuurlijk. Nederland heeft veel opgaven in een relatief klein gebied. In de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG), als uitwerking van het NPLG, wordt op zoek gegaan naar oplossingen per gebied voor het werken aan natuurherstel, bodemverbetering, klimaatverandering en de kwaliteit van het binnenwater. Per gebied verschillen de opgaven en uitdagingen. Het Rijk heeft de provincies de opdracht gegeven om de provinciale programma’s in de zomer van 2023 af te hebben. Bodem- en watergestuurd wordt daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Wat zijn de eerste conclusies uit de provinciale gebiedsplannen? In hoeverre is een instrument als nationale of een provinciale grondbank nodig? En, hoe kan het kavelruilinstrument hier een rol in vervullen? Wat zijn de kansen?
Bij deze gebiedsplannen speelt de transitie van de landbouwsector een belangrijke rol. Politiek lijkt er een scherpe, principiële tegenstelling te bestaan tussen natuur en landbouw. Maar… is dit in de praktijk ook zo? En zijn er tussenvormen denkbaar? En wat kan kavelruil voor deze ondernemingsvormen betekenen? 

Tijdens deze 7e themadag ‘kavelruil’ hoort u deskundigen en wetenschappers met verhalen, tips en aandachtspunten uit en voor de praktijk!

Datum: 20 september 2023, vanaf 13:00 uur

Locatie: Vergader- en partijboerderij Champ’Aubert, Boterbloem 1, 3972 SB Driebergen-Rijsenburg

Aanmelden: Vóór 13 september 2023 via info@vasn.nl o.v.v. themadag kavelruil 2023

Genodigden: Adviseurs, (beleids)medewerkers, juristen, rentmeesters, taxateurs, (kandidaat-)notarissen, notarieel medewerkers, fiscalisten en andere professionals die geïnteresseerd of betrokken zijn bij en/of te maken hebben met het instrument kavelruil, bijvoorbeeld in het kader van gebiedsontwikkeling, grondbeleid en transitie van het landelijk gebied.

Kosten: Deelname aan deze bijeenkomst is gratis, maar niet vrijblijvend. Na aanmelding houden wij rekening met uw komst.

PROGRAMMA

13:00 - 13:30 Inloop

13:30 - 13:40 Welkom door mr. Ans Post, notaris en mediator te Winterswijk

13:40 - 14:00  Kavelruilen in een veranderend landschap: actualiteiten door bijzonder hoogleraar agrarisch recht prof. mr. Jeroen Rheinfeld

14:00 - 14:20 Kavelruilen in een veranderend landschap: Gebiedsplannen            Spreker wordt nader bekendgemaakt.

14:20 - 14:40 Kavelruilen in een veranderend landschap: Nationale grondbank, een grondfaciliteit voor de provincies door Stephon van der Hulst (MT-lid Grondfaciliteit bij LNV)

14:40 - 15:10  Pauze

15:10 - 15:30 Kavelruilen in een fiscaal landschap door André Verduijn (Countus accountants + adviseurs)

15:30 - 15:50 Energieke ervaringen uit de praktijk door een kavelruilcoördinator (Kavelruilbureau Zeeland)

15:50 - 16:00 Afsluiting/vragen

vanaf 16:00    Netwerkborrel