Het doolhof van de Amsterdamse erfpacht

05-07-2021

Begin juni verscheen een rapport van Berenschot over erfpacht in Amsterdam met als conclusie: erfpacht is verworden tot een ingewikkelde grondbelasting. Amsterdamse raadsleden en andere belanghebbenden, waaronder onze voorzitter Annius Hoornstra, gaan hierover met elkaar in gesprek: waarom hanteren we dit stelsel en hoe nu verder?