Stikstof en woningbouw

12-05-2021

Tijdens deze online themasessie van het Programma Stedelijke Transformatie worden de kansen, risico's en mogelijkheden van stikstof bij woningbouw besproken met onder andere Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (TU Delft).

Er zal een aantal casussen de revue passeren en aan de orde zal komen wat provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en marktpartijen kunnen doen om met de stikstofvraagstukken om te gaan. Er wordt ingezoomd op de risico’s en er zullen handvatten gegeven worden hoe te handelen.

Heeft u zelf een specifieke casus die u wilt voorleggen? Dan kunt u dat van tevoren aangeven bij Maarten Hoorn van Platform31 door een mail te sturen naar maarten.hoorn@platform31.nl.