Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

11-12-2020

Platform31 organiseert een webinar waarin u met vakgenoten van andere middelgrote gemeenten in gesprek kunt gaan en ervaringen kunt uitwisselen over de opgaven en uitdagingen (denk aan het op peil houden van het voorzieningenniveau, maar ook aan energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie) waar middelgrote gemeenten voor staan.