Één jaar na Didam - Actualiteiten gelijke kansen bij gronduitgifte en andere overheidscontracten

06-12-2022

Het Didam-arrest bracht een stroom aan lagere rechtspraak en rechtsliteratuur op gang en inmiddels zijn we een jaar verder. Tijd om te bezien welke (stel)regels uit deze ontwikkelingen kunnen worden ontwaard.

In een uur tijd praten Tony van Wijk, Joske Hagelaars en Frank Cornelissen u bij.

Aan de orde komen in elk geval:

  • Toepasselijkheid van het Didam-arrest op andere situaties dan grondverkoop, waaronder grondruil, vestiging van erfpachtrechten, verhuur
  • Onderhandse contractering met (semi)publieke partijen (woningcorporaties, ProRail)
  • De voortzetting van bestaande relaties, zoals verlenging van een huurovereenkomst
  • Gevolgen van ‘Didam’ voor bestemmingsplanwijziging
  • Welke informatie in ieder geval niet mag ontbreken in een publicatie van uniciteit
  • Gevolgen van ‘Didam’ voor bestaande overeenkomsten
  • Een korte uiteenzetting van de rechtspraak tot nu toe