Stikstof: als kantelpunt voor verduurzaming

02-02-2021

Eind 2020 is de Handreiking Stikstofvrije woningbouw en een Verrijking uitgebracht. In deze sessie werden deze Handreiking en de Verrijking toegelicht.