Eén op één grondverkoop na Didam-arrest van 26 november 2021: mogelijkheden en aandachtspunten

27-01-2022

Een webinar van Ploum op donderdag 27/1/22 van 12.00-13.30 uur door Tjinta Terlien (bouw & aanbestedingsrecht) en Eline Jansen (bestuursrecht). Klik hier als u de sheets wilt teruglezen.