Praktijkreeks Middensegment effectief bedienen

24-11-2021

Bent u bezig met het huisvesten van huishoudens met een middeninkomen en worstelt u met de vragen hoe, wanneer en onder welke omstandigheden u beschikbare instrumenten kunt inzetten? In september is Platform31 hiervoor een praktijkreeks voor gemeenten gestart om het middensegment effectief te bedienen.

In vijf online thematische sessies wordt ingezoomd op ervaringen die met verschillende instrumenten in de praktijk zijn opgebouwd. Ook worden oplossingsrichtingen voor knelpunten in beeld gebracht en juridische en financiële implicaties behandeld. In de praktijkreeks staan de praktische toepasbaarheid en praktijkervaring centraal. U wordt uitgedaagd om op elkaar en de presentatoren te reflecteren. De praktijkreeks stelt u in staat om van elkaar te leren en de eigen praktijk te verdiepen.