Transformatie winkelgebieden: Projectbezoek Schalkwijk Haarlem

07-10-2022

Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. Bij leegstand spelen niet alleen vraagstukken rondom een verschraling van het kwalitatieve aanbod, maar ook effecten op bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid. Transformatie geeft een kans om een gebied door te ontwikkelen naar een multifunctioneel centrumgebied met mogelijkheden voor winkelen, werken, wonen en ontmoeten.

Het winkelcentrum van Schalkwijk in Haarlem is een goed voorbeeld van een gebied waar een ingrijpende transformatie plaatsvindt. Met ruim 70 eigenaren is het een complexe opgave. Tijdens een projectbezoek op 7 oktober wordt ingegaan op de landelijke transformatieopgave en zoomen we in op de aanpak in Schalkwijk. Dit projectbezoek is een gezamenlijk initiatief van het programma Stedelijke Transformatie en Kern.