Webinar ‘Baanbrekend Didam-arrest krijgt vervolg’

11-04-2023

Op 4 april 2023 is arrest gewezen in de zaak, die eerder heeft geleid tot het baanbrekende Didam-arrest. Het betreft het arrest in de bodemprocedure. 

Het hof heeft, kort samengevat, geconcludeerd dat:

  • de gemeente ten onrechte geen ruimte voor mededinging heeft geboden bij de verkoop van de gemeentehuislocatie;
  • het de gemeente en de koper daarom wordt verboden om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst;
  • de koop- en samenwerkingsovereenkomst worden vernietigd;
  • de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en zij de schade moet vergoeden aan de (potentiële) gegadigde. 

Meer weten over de praktische gevolgen van dit arrest?

Tycho Lam en Anne van Wijk hebben op 11 april 2023 een webinar gegeven over de praktische gevolgen van dit arrest.