Tweedelig webinar grondbeleidsinstrumentarium

10-02-2022

Programma

13.00 - 14.00 uur: Kostenverhaal en financiële bijdragen

Hoe kunnen instrumenten als kostenverhaal en financiële bijdragen helpen bij gebiedsontwikkeling? Welke kosten kan ik na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer verhalen en welke juist wel? Dit en nog veel meer komt u te weten in het eerste deel van het tweedelige webinar. 

Sarah Ros, bestuursadviseur fysieke leefomgeving- Regionaal Implementatiecoach Omgevingswet, interviewt Hendrik van Sandick (adviseur grondbeleid en auteur handreikingen grondeigendom), Niek van der Heiden (beleidsmedewerker kostenverhaal en financiële bijdragen bij BZK) en Constantijn Hageman, (wetgevingsjurist aanvullingswet en – besluit grondeigendom bij BZK) over kostenverhaal en financiele bijdragen.

15.00 - 16.00 uur: Onteigening, voorkeursrecht en nadeelcompensatie

Hoe kan via onteigening worden bijgedragen aan grote maatschappelijke opgaven? Wat verandert er met de Omgevingswet op het gebied van nadeelcompensatie? Wat moet ik straks doen om een voorkeursrecht te kunnen vestigen? Deze vragen en nog veel meer komt aan bod tijdens het tweede deel van het webinar.  

Sarah Ros interviewt Hendrik van Sandick over dit onderwerp.