Stikstof en woningbouw

12-05-2021

Tijdens deze online themasessie van het Programma Stedelijke Transformatie werden de kansen, risico's en mogelijkheden van stikstof bij woningbouw besproken met onder andere Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (TU Delft).

Een aantal casussen passeerden de revue en aan de orde kwam wat provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en marktpartijen kunnen doen om met de stikstofvraagstukken om te gaan. Er werd ingezoomd op de risico’s en werden handvatten gegeven hoe te handelen