Bijeenkomst grondbeleidsinstrumenten Voorkeursrecht en Onteigening onder de Omgevingswet

07-02-2024

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Onderdeel van de Omgevingswet is de aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, waarin veel van de huidige publiekrechtelijke regels voor het grondbeleid zijn opgenomen. De inhoud van onder andere de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningwet gaan over naar de Omgevingswet.

Wat verandert er? En welke invloed heeft dit op uw werk? Hoe is de rechtsbescherming geregeld? Waar moet ik rekening mee houden als ik deze instrumenten wil inzetten en wat zijn daarbij de valkuilen? Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door het Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam en de Vereniging van Grondbedrijven, zal Jolande de Vries van De Lorijn raadgevers o.g. ingaan op de toepassing van het voorkeursrecht en de onteigening. Zij zal verder de de belangrijkste wijzigingen behandelen en toelichten en ze geeft praktische tips die u in uw praktijk direct kunt toepassen. Jolande is taxateur en juridisch adviseur op het gebied van vastgoed, grondzaken, ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling en adviseert op het gebied van strategie bij gebiedsontwikkeling, de inzet van grondbeleidsinstrumenten zoals voorkeursrecht, onteigening of samenwerkingsvormen.

Kortom het belooft een interessante en leerzame middag te worden!

Tijd: 13.00 – 16.30 uur, aansluitend borrel tot 18:00 uur
Locatie: Provincie Zeeland (Filmzaal), Abdij 6, 4331 BK Middelburg
Doelgroep: medewerkers van leden van de Vereniging van Grondbedrijven (grondspecialisten, beleidsadviseurs, -medewerkers, juristen, planeconomen en andere professionals).

PROGRAMMA

12.45 Inloop met koffie en thee

13.15 Ontvangst en welkom

13.30 Voorkeursrecht onder de Omgevingswet

14.15 Pauze

14.45 Onteigening onder de Omgevingswet

15.30 Aftrap samenwerking Zeeuws Stedelijk Coördinatieteam en Vereniging van Grondbedrijven en aansluitend netwerkborrel

Graag tot 7 februari!