Bespreking arrest HR 26/11/21 door prof. dr. ir. A.G. Bregman

07-12-2021

Tijdens de contactgroep Grondzaken van 7 december 2021 heeft prof. dr. ir. A.G. Bregman het arrest van de Hoge Raad van 26/11/21 besproken en vragen van gemeenten beantwoord.