Gemeentelijke meedenksessie wonen en zorg

04-11-2020

Het aantal dak- en thuisloze jongeren is sinds 2009 verdrievoudigd. Er zijn niet voldoende goedkope en passende woningen beschikbaar voor kwetsbare jongeren. De landelijke aanpak 16-27 zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Jeugdzorg Nederland, het Rijk en de gemeenten. De aanpak organiseerde een online sessie waarin met gemeenten gepraat werd over oplossingsrichtingen. Ook werd er een toelichting gegeven op de landelijke flitsteams die aan de slag gaan in 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en hoe financieringsstromen jeugd kunnen worden benut voor huisvesting.