Webinar Omgevingswet: Planschade en kostenverhaal

17-09-2020

Joop van den Brand heeft tijdens dit webinar het wetgevingsproces van de Omgevingswet en de invoering van nieuwe wettelijke regels voor kostenverhaal (bij particuliere exploitatie) en voor nadeelcompensatie besproken. Hij vertelde wat deze regelingen zullen gaan inhouden en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige regelingen.