Participatie nieuwe stijl: de private initiatiefnemer aan zet bij gebiedstransformaties

11-11-2020

De nieuwe Omgevingswet biedt meer ruimte voor het organiseren van participatie door private initiatiefnemers. In deze online themasessie worden deze nieuwe rolverdeling bij het organiseren van participatie in transformatiegebieden belicht vanuit het perspectief van ontwikkelaars, gemeenten én de zittende bedrijven.