Klimaatakkoord decentraal; 1 jaar uitvoering

05-11-2020

Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord organiseerden het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG een congres waar gemeenten, provincies, waterschappen en rijk samen de balans kunnen opmaken, ervaringen konden uitwisselen en inspiratie konden opdoen.