Dag van de Volkshuisvesting

20-11-2023

We staan voor een grote opgave. Er moeten tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen worden gebouwd, waarvan tweederde betaalbaar, bedoeld voor lage en middeninkomens. Ook moeten 2,5 miljoen woningen worden geïsoleerd, 120.000 andere gebouwen worden verduurzaamd én we willen de leefbaarheid in kwetsbare buurten verbeteren.

Samen in volle vaart vooruit

Op alle fronten wordt hard gewerkt aan het oplossen van het woningtekort en aan de opgaven van verduurzaming en veilige & leefbare wijken. Iedereen doet het maximale om ervoor te zorgen dat het wél voor elkaar komt. Op de Dag van de Volkshuisvesting staat de volle breedte van de volkshuisvesting centraal. De hele keten komt aan bod. We laten zien waar het goed gaat, maar willen ook weten waar het knelt. We tonen innovaties en slimme oplossingen uit alle hoeken. Van architectuur tot projectontwikkeling, van bouw tot techniek. Zodat we straks samen in volle vaart vooruit kunnen.

Programma

Minister Hugo de Jonge trapt de dag af met een innovatieve talkshow over de Staat van de Volkshuisvesting. Samen verkennen we de centrale thema’s woningbouw, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid. Bij elk thema schuiven andere specialisten aan.

Aansluitend vindt van 12.00 tot 17.00 uur het inspiratieprogramma plaats: in diverse sessies komen allerlei onderwerpen aan bod. Van biobased bouwen tot het verbeteren van leefbaarheid en van nieuwe woongebieden tot duurzame woonwijken. Ook is er een innovatieplein om de laatste ontwikkelingen van dichtbij te zien én sluiten we af met een netwerkborrel.

De dag wordt georganiseerd door Ministerie van BZK samen met een programmacommissie uit het werkveld. In de programmacommissie nemen plaats: Aedes, Bouwend Nederland, Neprom, Woonbond, NVDE, TKI Bouw en Techniek, IVBN, CBS, Kadaster, VNG, IPO, Valente, de Nederlandse GGZ, gemeente 's-Hertogenbosch.